.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 55/2560
รมว.ศธ.รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่ รร.
อนุบาลนนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 1 และคณะ รับฟังสภาพปัญหาของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมหารือในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามารับทราบปัญหาของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เนื่องจากอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนดังกล่าว จะต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสถานที่เรียนของนักเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารส่วนราชการ ชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง ได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้สามารถบูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม และมีสถานที่ชั่วคราวให้เด็กเรียนหนังสือโดยไม่ต้องงดรับเด็กเข้าเรียน

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายยังมีเวลาหารือและเตรียมตัวอีก 2 ปี เพราะคาดว่าจะทำการบูรณะซ่อมแซมอาคารดังกล่าวในปีการศึกษา 2562 จึงย้ำว่าต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาวะนักเรียนในอนาคต เช่น ฝุ่นจากการก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย การจราจรโดยรอบโรงเรียน เป็นต้น ทุกฝ่ายต้องดำเนินการเตรียมความพร้อมตามที่กฎหมายกำหนด

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่านโยบายโรงเรียน ICU จะดูแลสถานศึกษาอย่างครอบคลุม เพราะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชั้นนำ หรือโรงเรียนขนาดเล็ก ก็มีปัญหาได้ทั้งสิ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ ต้องการให้ชุมชน ผู้ปกครอง และส่วนราชการในท้องถิ่น เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน ICU ที่ผ่านมาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบว่าแต่ละโรงเรียนมีปัญหาต่างกัน เช่น บางโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมาก, บางโรงเรียนมีเด็กติดยาเสพติดทั้งระดับชั้น, โรงเรียนในภาคเหนือที่อยู่ตั้งอยู่ไกลอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึง, โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางแห่งต้องการห้องสมุด บางแห่งขาดครู ส่วนโรงเรียนในภาคใต้ก็จะมีปัญหา เพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เป็นต้น

ดังนั้น นิยามของโรงเรียน ICU คือโรงเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากกระทรวงศึกษาธิการไม่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาโรงเรียนเหล่านี้ อาจจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ สิ่งเหล่านี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และภาคเอกชน สามารถร่วมกันดำเนินการแก้ไขได้ แต่บางแห่งอาจจะต้องใช้เวลาแก้ปัญหานาน เพราะเป็นปัญหาที่แก้ยาก ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เมื่อรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ก็มีทางเลือก โดยอาจจะไปควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่านโยบายโรงเรียน ICU จะสอดรับกันอย่างดีกับนโยบายโรงเรียนแม่เหล็กได้อย่างดี


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
4/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
  049 ให้โอวาทพิธีปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์
  044 บรรยายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
  043 รับฟังปัญหา รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ี่สกลนคร
  042 บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่เชียงใหม่
  041 การประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ที่เชียงใหม่
  025 จัดคลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
  021 บรรยายที่ รร.ศรีอยุธยา
  014 ศธ.จัดอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ