.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 53/2560
"ปนัดดา"ให้แนวทาง "
เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษา"


จังหวัดปทุมธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า เกียรติ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ "ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี" หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ต้องรู้จักการให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ผู้อื่นย่อมให้เกียรติตอบเราเสมอเหมือน

เกียรติยศ มิได้เกิดจากการอวดอ้างยกตน สำคัญตนว่าดีเหนือใครอื่น แต่เกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาของผู้อื่น "The bravest is tenderest. The noblest is humblest." (ผู้กล้า ต้องอ่อนโยน ผู้ประพฤติดี ต้องสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน) ระบบเกียรติศักดิ์ถือเป็นรากฐานของงานการสร้างคนดีมีศีลธรรมในอุดมคติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การหลอมรวมหัวใจของพลเมืองดีที่มารวมตัวกัน และการสร้างสุภาพบุรุษของครอบครัว โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กร สังคม และประเทศชาติ

หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์ อยู่ที่ "มโนสุจริต" คือ ความประพฤติชอบทางใจ ได้แก่ ความไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่น ความไม่อิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น ความไม่พยาบาท ความเห็นพ้องตามทำนองคลองธรรม ความรักเกียรติ รักชื่อเสียง แห่งภูมิแผ่นดิน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
รายงาน

4/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  040 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  032 ผลประชุม ก.พ.อ.1/2560
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ