.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 48/2560
หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับเวียดนาม


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จการพัฒนาการศึกษาของเวียดนาม จากผลการประเมินโครงการ The Programme for International Student Assessment หรือ PISA ของ Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD เมื่อปี ค.ศ.2015 ปรากฏว่า การศึกษาของเวียดนามติดอันดับ 8 ของโลก ในขณะที่ไทยได้อันดับ 54 จาก 72 ประเทศ ซึ่ง OECD วิเคราะห์ได้ว่าเด็กที่ยากจนที่สุด 10% สุดท้ายของเวียดนาม ก็ยังได้คะแนนสอบสูงกว่าทุกประเทศของยุโรปที่ถือว่ารวยที่สุดของประเทศที่พัฒนาแล้ว

H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh กล่าวว่า ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น ซึ่งการเข้าพบหารือครั้งนี้ได้หารือถึง 3 ประเด็นที่สำคัญ คือ 1) ขอให้ไทยพิจารณาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ให้แก่ครูสอนภาษาชาวเวียดนามที่สอนอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศไทย  2) เวียดนามมีความประสงค์จะร่วมมือด้านการส่งเสริมการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทย โดยยินดีที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อแนะนำการสอนแก่ครูไทย รวมทั้งการที่กระทรวงศึกษาธิการจะส่งครูไปอบรมภาษาเวียดนามเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยของเวียดนามด้วย 3) ต้องการจะหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติของเวียดนามในประเทศไทย


นงศิลินี โมสิกะ: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
2/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
  418 นายกฯ เกาหลีใต้ตรวจเยี่ยมการสอนภาษาเกาหลีที่ รร.สารวิทยา
  415 ภารกิจที่เปรู
  390 ให้การต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการฯ กัมพูชา
  383 หารือกับ ออท.สหราชอาณาจักร
  369 หารือกับ ออท.สหราชอาณาจักร
  345 หารือกับ ออท.รัสเซีย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ