.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 656/2560
ท่านผู้หญิงบุตรีฯ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)


วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) โดยมี มล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ ว่าการดำเนินงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเป็นส่วนของโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา งานบูรณะอาคารและตกแต่งภายใน ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตัวอาคาร พร้อมทั้งส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้วในส่วนที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติม จะเป็นรายละเอียดการตกแต่งภายในอาคาร ทางเดินและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ รวมทั้งงานติดตั้งระบบการจัดการแสดงนิทรรศการและห้องสมุด ชั้น 1 ภายในอาคารราชวัลลภ โดยบริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2561 และทั้งหมดจะแล้วเสร็จเพื่อเปิดอาคารอย่างเป็นทางการได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561


 


ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
กิตติกร แซ่หมู่, ธเนศ งานสถิร: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน

22/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  654 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
  650 เปิดงาน EEC ที่ชลบุรี
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
  627 ร่วมบริจาคก้าวคนละก้าว
  623 การบูรณะอาคารราชวัลลภ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ