.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 655/2560
เตรียมขอใช้ ม.44 จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา


รมว.ศธ.เผยเตรียมเสนอขอ ม.44 เพื่อจัดตั้ง "สถาบันคุรุพัฒนา" ให้เกิดความชัดเจน ไม่ติดล็อกข้อกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรและควบคุมคุณภาพของ Shopping Course การอบรมครู เผยวงการครูของไทยในอนาคตควรพัฒนาไปให้ถึงการมี "ราชวิทยาลัยครูแห่งประเทศไทย" เพื่อดูแลด้านวิชาการหลังปริญญา เช่นเดียวกับราชวิทยาลัยของสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเสนอขออำนาจมาตรา 44 ในการจัดตั้ง "สถาบันคุรุพัฒนา" เพื่อให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากขณะนี้อำนาจหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนามีข้อจำกัดมาก รวมถึงยังติดล็อกกฎหมายบางเรื่องอยู่ เช่น การรับหลักสูตรมาพิจารณา การคิดราคาอบรม เป็นต้น จึงต้องให้เป็นอิสระ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับของคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเทศไทยเมื่อครูจบหลักสูตรไปแล้ว ไม่ได้มีการพัฒนาทางวิชาการต่อเนื่องมากนัก แต่สาขาแพทย์เมื่อจบจากโรงเรียนคณะแพทยศาสตร์ต่าง ๆ ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ จิตแพทย์ แต่ละแห่งจะมีราชวิทยาลัยของสาขานั้น ๆ เช่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ

เมื่ออดีตเคยมีความคิดในการจัดตั้งสำนักเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เพื่อทำหน้าที่นี้ แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น อนาคตเราควรจะมี "ราชวิทยาลัยครูแห่งประเทศไทย" เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านวิชาการหลังระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ครูที่ทำงานแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาต่อ โดยใช้คุรุสภาเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานเรื่องนี้ต่อไป


"สำหรับอำนาจหน้าที่ของสถาบันคุรุพัฒนา (Teacher Professional Development Institute : TPDI) ในปัจจุบัน ทำหน้าที่ให้คำเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ลุ่มลึกและสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (Shopping Course) ตลอดจนพัฒนาแนวทางการรับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมคุรุสภา ชั้น 4 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เว็บไซต์ www.kurupatana.ac.th"


ปารัชญ์ ไชยเวช, อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง/กราฟิก
22/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  654 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ
  650 เปิดงาน EEC ที่ชลบุรี
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
  627 ร่วมบริจาคก้าวคนละก้าว
  623 การบูรณะอาคารราชวัลลภ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ