.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 648/2560
สพฐ.-สอศ.ร่วมจัดมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปี 2560" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น


จังหวัดขอนแก่น - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปี 2560" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันนี้ (20 ธ.ค. 60) นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดมหกรรมการศึกษา "เปิดโลกกว้าง สู่เส้นทางอนาคต" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บริเวณหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายณรงค์ แผ้วพลสง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ สร้างทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของตนเอง รวมทั้งให้ผู้ปกครองมีทัศนคติต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของลูกหลาน อันจะช่วยแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษา

โดยมีเป้าหมายโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 933 โรงเรียน นักเรียน 738,301 คน

อีกเวทีหนึ่ง ที่บริเวณด้านข้างหอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางแห่งอนาคต อาชีวศึกษา 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมเปิดนิทรรศการเส้นทางอาชีพ โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผลงานมาร่วมเปิดบูธแสดงจำนวนมาก

นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล "อาชีวะสร้างชาติไทยแลนด์ 4.0" ที่ต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทางเลือกในการเรียนต่อในสายอาชีพ โดยมีวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาได้นำผลงานเด่น ๆ ของแต่ละแห่งมานำเสนอ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นำความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางด้านรถประหยัดพลังงานมาแนะนำ, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมมานำเสนอ, วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นำเสนอการพัฒนาโดรน, วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น นำผลงานเด่นทางสาขาวิชาช่างอากาศยานมานำเสนอ เป็นต้น

สำหรับการจัดมหกรรมนิทรรศการสายอาชีพ "เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ปี 2560" เป็นการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ที่เดินทางมาร่วมงานการประกวด “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยนิทรรศการสายอาชีพที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ จะจัดพร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ที่ จ.กำแพงเพชร, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ที่ จ.ขอนแก่น, ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และภาคกลาง-ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ที่ มศว องครักษ์ จ.นครนายก


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สป. : รายงาน
20/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  646 งานเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต
  637 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ มรภ.สกลนคร
  611 แนวทางสนับสนุนการดำเนินงาน Digital PR ของ สพฐ.
  610 อบรมรวมพลังสร้างสรรค์ทีม ผอ.สพท.และนักประชาสัมพันธ์ ที่ CPLI
  604 พบปะนักเรียน รร.สุราษฎร์ธานี
  603 พบปะนักเรียน รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ