.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 647/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 40/2560


ผลการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 40/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

• เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุม ครม.

 • มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการน้อมนำ ”ศาสตร์พระราชา” ถ่ายทอดเป็นความรู้สู่ประชาชนและเกษตรกร โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (สอศ.), สำนักงาน กศน., สถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สกอ.) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความพร้อม ร่วมขับเคลื่อนอย่างพร้อมเพรียง ส่วนรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน จะมีการหารือร่วมกันต่อไป

 • ย้ำการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เน้นประชุมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยไม่ควรรบกวนหน่วยงาน/คนในพื้นที่มากนัก ขอให้การรับรองดูแลและอำนวยความสะดวกเป็นไปตามความเหมาะสม

 • แนะนำให้ผู้บริหารและข้าราชการอ่านหนังสือ เรื่อง “ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21” ของ Thomas Piketty นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหลายด้าน อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำ, เครื่องมือทางการศึกษา เป็นต้น

• ประเด็นหารือในที่ประชุมองค์กรหลัก

 • การงดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) จากบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ขอเพียงส่งการ์ดอวยพรก็เพียงพอแล้ว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. ก็ไม่ควรรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นกัน หากจะรับขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมและคำนึงถึงมูลค่าตามกฎหมายกำหนดด้วย


   

 • การจัดงานปีใหม่ของ ศธ. จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยจะมีพิธีสงฆ์และการจับสลากของขวัญ

 • ศธ.เตรียมระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2561 ให้กับครูและนักเรียนทุกคนในทุกโรงเรียน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดของแต่ละจังหวัดและภาค ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค  จำเป็นต้องมีข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลังจากนี้ ผู้บริหาร ศธ. จะลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างจริงจัง

 • การบูรณะปรับปรุงอาคารราชวัลลภ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงาน ขณะนี้การบูรณะปรับปรุงใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และคาดว่าจะมีพิธีเปิดอาคารราชวัลลภอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนโฉมกระทรวงด้วยความงดงามของชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคน

 • การเสนอปรับแก้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ และ 2) คณะกรรมการด้านการบริหารบุคคล ขณะนี้ได้เสนอเรื่องแก้ไขต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้การเคลื่อนไหวและความขัดแย้งต่าง ๆ ยุติลง

 • การจัดตั้งเขตการศึกษาพิเศษ ย้ำอีกครั้งว่าจะไม่มีการใช้ ม. 44 สำหรับเรื่องนี้อย่างแน่นอน หากจะมีการจัดตั้งก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายปกติ


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี: รายงาน

19/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  643 ประชุม คกก.ดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่นครนายก
  640 ประชุมองค์กรหลัก
  633 ช่วยครูในชนบทห่างไกล
  631 ศธ.บริจาค 177,777.75 บาท ก้าวคนละก้าว
  629 ปลัด ศธ.ชี้แจงการซื้อเฟอร์นิเจอร์ อาคารราชวัลลภ
  628 ผลประชุมองค์กรหลัก 38/2560
  627 ร่วมบริจาคก้าวคนละก้าว
  623 การบูรณะอาคารราชวัลลภ
  600 การประชุมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
  597 บรรยายวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.)  รุ่นที่ 1
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ