.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 644/2560
ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการอุดหนุนทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เด็กที่เรียนในสถานศึกษาของรัฐ จะได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน ผ่านคณะกรรมการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่นักเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช. )ได้รับเพียงร้อยละ 29 โดยให้กับเด็กที่เรียนใน ร.ร.เอกชนการกุศล และนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา ซึ่งในภาพรวมแล้วยังเป็นจำนวนที่น้อย

ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ปลัด ศธ. เป็นตัวแทนหารือกับคณะกรรมการกระจายอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้จัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้เด็กในสังกัด สช. เพิ่มเติม ซึ่งเป้าหมายเราก็อยากให้เด็กรับทุกคน แต่ก็ต้องขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจ

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เด็กที่มีความบกพร่องด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กกลุ่มนี้เรียนในโรงเรียนเอกชน ประมาณ 4,000 คน ซึ่งคาดว่าน่าจะมีจำนวนที่มากกว่านี้ แต่เราอาจยังไม่พบ ที่ประชุมจึงมีมติของบประมาณจากกองทุนพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ สช.ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศทั้ง 13 ศูนย์ ช่วยคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เครื่องมือคัดกรองที่มีอยู่ และ ศธ.จะได้เข้าไปดูแลได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้มีการประกาศใช้หลักสูตรกลางสำหรับโรงเรียนปอเนาะ โดยจะมีการนำเสนอประกาศให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ต่อไปขอบคุณเนื้อหาข่าว: มติชน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
17/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  642 ผลประชุม ก.ค.ศ. 17/2560
  625 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 7 ราย
  620 ประชุมบอร์ด กศน. 2/2560
  615 ตรวจเยี่ยม มอ.วิทยานาสรณ์ ที่สงขลา
  605 ก.ค.ศ.อนุมัติแต่งตั้ง ผอ.สพท.110 ราย
  592 ประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ 7/2560
  559 เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
  558 ผลประชุม ก.ค.ศ.15/2560
  544 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 4 ราย
  539 แต่งตั้งรองเลขาธิการ กคศ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ