.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 638/2560

ศธ.จับมือฟินแลนด์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร-คน-คุณภาพ มรภ.


เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก สิ่งสำคัญคือต้องย้อนกลับไปศึกษาว่า ตลอดระยะเวลา 15-20 ปีที่ผ่านมา ฟินแลนด์ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในด้านใดและอย่างไรบ้าง จึงส่งผลให้มีระบบการศึกษาที่ดีจนถึงปัจจุบันนี้

ในส่วนความร่วมมือระหว่างฟินแลนด์และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง จึงถือเป็นการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยฟินแลนด์จะให้การสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีความพร้อมมาร่วมปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หารือในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเรื่องของงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎคู่ขนานไปด้วย

นอกจากนี้ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ห้องประชุม สกอ. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมกับประเทศฟินแลนด์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมหารือ พร้อมทั้งทำแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ เพื่อทางฟินแลนด์จะได้จัดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไปกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน, กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
13/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  632 ลั่น 1 ปีผุดกระทรวงการอุดมศึกษา
  624 นพ.อุดม เข้าหารือภายในก่อนเข้าทำงานวันแรก 5 ธค.นี้
  622 ประชุม ก.พ.อ. 11/2560
  621 ทปอ.มรภ.พบองคมนตรี-รัฐมนตรี
  609 ประชุมสภา สจล.
  607 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้
  576 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ