.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 635/2560
ศธ. ยินดีสานต่อความร่วมมือ กศ.ไทย-อิสราเอล


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายเมอีร์ ชโลโม (H.E. Mr. Meir Shlomo) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม รมว.ศธ. อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับกับอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่อง โดยอิสราเอลเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์นั้นเป็นเรื่องดี เพราะนอกจากจะทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรม หลักปรัชญา และแนวคิดของคนในยุคนั้นแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในโลกยุคปัจจุบันได้ด้วย

ในส่วนของเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Growth Mindset และ Mental Health Well-being รวมทั้งมุ่งเน้นการสอนให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อการมีงานทำ แต่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิต (Education for Life) และมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

นายเมอีร์ ชโลโม กล่าวว่า อิสราเอลเองก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเช่นกัน เพราะมองว่าการศึกษาคือวิธีการแก้ปัญหาระยะยาวในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการไทยในหลายส่วน อาทิ ด้านอาชีวศึกษา โดยได้รับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไปฝึกงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่อิสราเอลกว่า 120 คน, การให้ทุนการศึกษา ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี จำนวน 10-20 ทุนต่อปี เป็นต้น ทั้งนี้ อิสราเอลยินดีให้ความร่วมมือด้านการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ และขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางไปเยือนอิสราเอลในโอกาสต่อไปด้วย

นอกจากนี้ สำนักพิมพ์ในเครือนานมีบุ๊คส์ ได้แปลหนังสือ “สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง: Jerome becomes a genius” เป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นผลงานของนายเอรัน คัทซ์ แชมป์ความจำและนักพูดด้านการพัฒนาสมองชาวอิสราเอล โดยภายหลังตีพิมพ์หนังสือก็ได้รับความนิยมจากนักอ่านชาวไทยจำนวนมาก ทำให้นายเอรัน คัทซ์ เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสำนักพิมพ์ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งด้วย
 


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี สรุป/รายงาน
7/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  626 ความร่วมมือกรอบมหาวิทยาลัยอาเซียน
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ