.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 626/2560
พิธีลงนามกรอบความร่วมมือฉบับที่ 4 ของเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน


รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามกรอบความร่วมมือฉบับที่ 4 ของเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร รศ.นพ.โศภณ นภาธร ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามกรอบความร่วมมือฉบับที่ 4 ของเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network/Southeast Asian Engineering Education Development: AUN/SEED-Net) โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education–ASEAN: SOM-ED) และสำนักเลขาธิการอาเซียน ร่วมลงนามกับสถาบันระดับอุดมศึกษาของอาเซียนและญี่ปุ่นด้วย

รศ.นพ.โศภณ นภาธร กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น ภายใต้กรอบความร่วมมือนี้จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภูมิภาค เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอาเซียนและญี่ปุ่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

อนึ่ง AUN/SEED-Net เป็นเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นตามข้อริเริ่มของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2544  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperatin Agency: JICA)

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกกว่า 40 มหาวิทยาลัย ซึ่งในจำนวนนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาของไทย จำนวน 5 แห่ง ร่วมเป็นสมาชิก คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลโดย สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สุกัญญา จันทรสมโภชน์: สรุป
กิตติกร แซ่หมู่: ภาพ

2/12/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  581 หารือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์
  569 หารือกับ OECD ที่ฝรั่งเศส
  566 ประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ครั้งที่ 39 ที่ฝรั่งเศส
  532 2 มหาวิทยาลัยระดับโลกเตรียมเปิดในไทย
  470 มอบรางวัลโต้วาทีเยาวชนอาเซียน
  467 หารือกับเอกอัครราชทูตคิวบา
  454 ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเข้าเยี่ยมคารวะนายกฯ
  451 ต้อนรับ ผอ.ใหญ่ยูเนสโก
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ