.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 457/2560
ให้โอวาทผู้แทนเยาวชนโครงการ "ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"


สภากาชาดไทย - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี ในการพบปะและให้โอวาทแก่ผู้แทนเยาวชนโครงการ "ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 15 (อาคารจอดรถ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ตลอดจนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเยาวชนในโครงการ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะรับผิดชอบการจัดการศึกษาเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนของประเทศ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) มีใจความสำคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) 3) ให้นักเรียนมีอาชีพ มีงานทำ”

โดยนำมากำหนดเป็นเป้าหมายใหญ่ของการศึกษาใน 2 ประการ คือ เพื่อทำมาหากินมีอาชีพที่ดี และเพื่อมีชีวิตที่ดี มุ่งเน้นจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถออกไปประกอบสัมมาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยปลายทางของการศึกษาที่แท้จริง มุ่งหวังไปถึงการมีอุปนิสัยที่ดีงามด้วย ซึ่งความดีงามหรือความดี จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่อง มิใช่เพียงการนึกคิดหรือแค่พูดว่าทำดี แล้วจะเกิดความดีขึ้นได้

ในส่วนของการทำจิตอาสานั้น สามารถเริ่มได้จากจิตใจและตัวของเราที่ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน จากนั้นจึงจะไปทำประโยชน์ให้กับอื่นได้ ซึ่งการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น ถือเป็นทางลัดที่ทำให้เรามีความสุข แม้การทำความดีอาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่อุปสรรคหรือสิ่งต่าง ๆ จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้น และยิ่งได้ใช้ความสามารถของเราทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนได้มากเพียงใด เราก็จะเกิดความรู้สึกดี ๆ เกิดความสุขมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ การทำจิตอาสาสามารถเริ่มต้นจากที่บ้าน เริ่มต้นกับพ่อแม่ของเราก่อน เพราะเป็นผู้มีพระคุณดูแลเราจนเติบใหญ่ เป็นการเริ่มต้นจากการรักตนเอง ก่อนจะส่งต่อไปยังคนใกล้ตัว เพื่อน คนรอบข้าง ชุมชน จนถึงสังคมต่อไป

นอกจากนี้ ต้องขอชื่นชมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่ได้จัดโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน "ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร" ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเยาวชนในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสร่วมกันทำดีเพื่อสังคมและแผ่นดิน สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีนี้ได้คัดเลือกโครงการของกลุ่มเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 29 โครงการ จาก 23 สถาบัน พร้อมนำกลุ่มเยาวชนเข้ารับเงินขวัญถุงสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาด้วยแล้ว


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
31/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  453 แถลงข่าว 1 ศตวรรษธงชาติไทย
  430 ผลประชุมองค์กรหลัก 31/2560
  424 นำนักเรียนโอลิมปิกเข้าพบนายกฯ
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
  417 รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
  409 ผลประชุมองค์กรหลัก 29/2560
  402 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  394 ผลประชุมองค์กรหลัก 28/2560
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ