.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 451/2560
รมว.ศธ.ให้การต้อนรับ
นางอิรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับนางอิรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "Global Challenges and UNESCO's Soft Power Vision" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับนางอิรินา โบโกว่า ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2560 โดยได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา และนางอิรินา โบโกว่า มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับสตรีคนสำคัญของโลก ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานยูเนสโกถึง 2 สมัย สำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ประเทศไทยและยูเนสโกได้ดำเนินการร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยยูเนสโกได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนความร่วมมือกับยูเนสโกอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) ในปี พ.ศ. 2544 และยูเนสโกยังทำงานใกล้ชิดกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งมีแนวทางที่จะดำเนินโครงการ Country Partnership ของ OECD ด้วย

นอกจากนี้ ยูเนสโกได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Cracking the Code: Girls’ Education in STEM” โดยมีนางอิรินา โบโกว่า เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมคือการหารือกัน เรื่อง STEM Education สำหรับเด็กผู้หญิง เนื่องจากในบางประเทศเด็กผู้หญิงยังไม่รับการศึกษาที่ดีพอสมควร มีการกีดกัน และมีความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา ดังนั้น การประชุมนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละประเทศจะได้แบ่งปันข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิง ในส่วนของ STEM Education ในประเทศไทยนั้นขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมดำเนินการ อาทิ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยทุกหน่วยงานได้หารือกันถึงการส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ เพราะในบางประเทศกรณีเหล่านี้อาจถูกละเลย

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นางอิรินา โบโกว่า มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างยูเนสโกและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นศูนย์ประเภทที่ 2 ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโกด้วย ดังนั้น ยูเนสโกไม่ใช่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ แต่จะทำหน้าที่ประสาน ช่วยเหลือ สนับสนุน และชี้ทิศทางเกี่ยวกับการศึกษาของโลกว่าจะร่วมมือกันอย่างไร เช่น การหารือเรื่องการศึกษาจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการป้องกันการก่อการร้ายของโลก, ประเด็นด้านวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ในช่วงหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ นางอิรินา โบโกว่า ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของ "Soft Power" ซึ่งเป็นการโน้มน้าวจูงใจโดยใช้การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน รวมทั้งได้กล่าวถึงความสำคัญของความเท่าเทียมกันด้วยการส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และจะไม่มีสังคมใดบนโลกนี้ที่อยู่เพียงลำพัง เราจะเดินไปด้วยกันบนโลกใบเดียวกันนี้ ซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียม ขจัดความยากจน และสร้างสันติภาพด้วย อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงการที่มีผู้หญิงจำนวนมากที่ถูกบังคับให้ทำงาน และไม่ได้รับการศึกษา จึงต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงการศึกษา ตลอดจนให้มีโอกาสเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  446 เปิดงาน UK-Thailand Transnational Education
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ