.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 446/2560
รมว.ศธ.เปิดงาน
UK-Thailand Transnational Education


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน UK-Thailand Transnational Education เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30-20.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย

UK-Thailand Transnational Education (TNE) Development Project  เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของไทย และบริติช เคานซิล ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยและสถาบันอุดมศึกษาสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรร่วมและหลักสูตรคู่ขนานร่วมกัน กล่าวคือ นิสิตนักศึกษาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับคุณวุฒิของสหราชอาณาจักรในประเทศไทย โดยไม่ต้องไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดตัว 10 หลักสูตรร่วมและหลักสูตรคู่ขนาน ของสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักร ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - University of Reading : หลักสูตร Dual Master’s Degree Programme (International Programme) in Food Science and Technology

2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - University of Liverpool : หลักสูตร PhD in Biotechnology, PhD in Bioinformatics and Computational Biology, MSc in Biotechnology

3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - University of Westminster : หลักสูตร Dual PhD in Biological Science

4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - University of Liverpool (TBC) : หลักสูตร Dual Degree PhD in Tropical Disease Biology / Tropical Medicine

5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - University of Reading : หลักสูตร Dual Bachelor of Science Programmes in Microbiology

6) มหาวิทยาลัยมหิดล – University of Strathclyde : หลักสูตร Bachelor of Engineering Programme in Biomedical Engineering (International Programme, Multidisciplinary Programme), Bachelor of Engineering Programme in Chemical Engineering (International Programme)

7) มหาวิทยาลัยมหิดล – University of Sussex : หลักสูตร BSc in Bioinnovation

8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - University of Westminster : หลักสูตร Bachelor of Science Major in Information and Communication Technology

9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – University of Birmingham : หลักสูตร Bachelor of Engineering Programme in Mechanical Engineering (International Programme)

10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – Queen Mary, University of London : หลักสูตร Double Master’s Degree in Dermatology and Aesthetic Medicine

นอกจากนี้ โครงการสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาร่วม (Transnational Education) ปีที่ 2 จะมุ่งเน้นการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาใหม่ของประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษามีทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมว.ศธ.
26/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  444 หารือกับเลขาธิการ OECD
  403 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่อินโดนีเซีย
  390 หารือกับนิวซีแลนด์
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ