.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 424/2560
รมว.ศธ.นำผู้แทนนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิต-วิทย์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสีเขียว ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์ผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์  เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 58 ณ นครรีโอ เดอจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 12-23 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 เกียรติคุณประกาศ

  • วิชาคอมพิวเตอร์  เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

  • วิชาเคมี  เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครปฐม ผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

  • วิชาชีววิทยา  เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 28 ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร ผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

  • วิชาฟิสิกส์  เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 (IPhO 2017) ณ เมืองยอร์คยาการ์ตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยที่ไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าใครในระดับโลก เพียงแต่ต้องกระจายสิ่งเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนกลุ่มที่ได้รับรางวัลยังคงเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ และสวนกุหลาบวิทยาลัย  สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ไม่ได้รับรางวัล ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการคัดกรองในระดับประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป จึงขอแสดงความชื่นชมและความยินดีต่อความสำเร็จแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยมาเป็นระยะเวลานาน จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ รวม 7 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง ถือเป็นเกียรติคุณของประเทศด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้โอวาท โดยสรุปดังนี้

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  สิ่งสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะความต้องการในระดับตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วว่าในอนาคตประเทศต้องการคนประเภทใดบ้าง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น STEM อาชีวศึกษา นักเทคนิคสาขาต่าง ๆ เพื่อให้จบแล้วมีงานทำ มีเกียรติ ช่วยนำพาประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่จะก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

  • จิตอาสา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับสั่งในเรื่องจิตอาสามาแล้วหลายครั้ง โดยนายกรัฐมนตรีได้ยกตัวอย่างว่าหากเด็กเก่ง ๆ ในเรื่องเหล่านี้ที่มีจำนวนประมาณ 600 คน หากมารวมกลุ่มและสรุปข้อมูลว่าประสบการณ์ในการที่จะทำให้เด็กแต่ละคนได้รับรางวัลเป็นอย่างไร ทำได้อย่างไร แล้วนำมาร้อยเรียงเป็นวิธีการ จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการสรุปออกมาเป็นแนวทางแก่เด็กหรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้นำไปปฏิบัติ ก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างจิตอาสาคนดีสู่สังคม โดยขอให้กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ เพื่อต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีความชำนาญ ไม่ว่าจะเรียนสาขาใดก็ตาม เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี STEM สายอาชีวศึกษา ฯลฯ และขอให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลยว่า คนเหล่านี้เป็น "จิตอาสาเพื่อการปฏิรูปของประเทศ" หรือหากสำรวจแล้วพบว่าใครที่ยังไม่มีงานทำหรือยังไม่ดีอย่างไร ก็ขึ้นบัญชีไว้ สามารถรองรับไปทำงานในพื้นที่ EEC เป็นต้น

  • การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี  ได้หารือกับ รมว.ศึกษาธิการไปแล้วว่า ในการศึกษาเราต้องสร้างทั้งคนดีและคนเก่ง คนดี คือ คนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เผื่อแผ่ แบ่งปัน มีจิตสาธารณะ คิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเอง ฯลฯ  สำหรับการจัดการศึกษา เห็นว่าวันนี้การศึกษาไม่ได้ล้มเหลว เพียงแต่กระทรวงศึกษาธิการต้องผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ และคนเหล่านี้ต้องร่วมมือกันทำงานให้ได้ ส่วนใหญ่เรามักจะเน้นความรู้ทางด้านวิชาการเป็นหลัก แต่อาจไม่ได้สอนเพิ่มเติมทางด้านทำงานร่วมกัน จึงต้องปลูกฝังในเรื่องการประนีประนอมในการทำงานสิ่งดี ๆ ด้วยกัน ไม่เชื่อมั่นตนเองมากเกินไปจนไม่ฟังใคร

  • การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์  เนื่องจากในปัจจุบันมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกคนสามารถเขียนโต้ตอบกันได้ แต่หากเกินกรอบวินัยและศีลธรรมอันดีของสังคมก็จะมีปัญหาตามมา จึงฝากให้ช่วยปลูกฝังสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมไปด้วย นอกจากการเรียนภาควิชาการ

  • วิธีการทำงาน  ต้องเป็นไปแบบละมุนละม่อม ทำงานในลักษณะบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน แผนเงิน แผนคน ที่จะต้องไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เรื่องน้ำหรือการวิจัยและพัฒนา ซึ่งตนเองได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการขับเคลื่อนในเรื่องเหล่านี้ให้อยู่ในกล่องเดียวกัน ที่จะต้องไม่แยกกันทำงาน

นายกรัฐมนตรี กล่าวฝากด้วยว่า ในการเรียนหนังสือขอให้ตั้งเป้าประสงค์หรือเป้าหมายส่วนตัวว่าอยากเป็นอะไร มีหลักคิดพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ละเมิดกฎหมายหรือสิทธิผู้อื่น ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ศักยภาพตัวเองให้เต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีด้วย การศึกษาต้องวางระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ครูและนักเรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยครูก็ต้องเป็นนักเรียนด้วย และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อเด็กและครู หรือครูอาจตั้งหัวข้อต่าง ๆ มาสนทนาหรือถกแถลงร่วมกันกับนักเรียน

ทั้งนี้ ให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า "ไม่ควรถามว่าประเทศให้อะไรแก่เรา แต่ควรถามว่าเราควรจะให้อะไรแก่ประเทศชาติ" เพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับประชาคมโลก ที่สำคัญต้องปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนเก่งและคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืน ภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมากมาย


หลังจากกล่าวให้โอวาทแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่เยาวชนทุกคน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน  และมอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นำนักเรียน ครู และผู้บริหาร ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล คือ ห้องสีเขียว ห้องสีม่วง ห้องโดมม่วง ห้องสีงาช้าง และห้องจัดเลี้ยงทำเนียบรัฐบาล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  421 ผลประชุมองค์กรหลัก 30/2560
  418 บรรยายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย
  417 รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่
  409 ผลประชุมองค์กรหลัก 29/2560
  402 ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  394 ผลประชุมองค์กรหลัก 28/2560
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ