.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 412/2560
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและศาสตร์พระราชา ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ และสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


จังหวัดนนทบุรี - เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ เรื่อง "โรงเรียนคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธาน" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การมาพบปะในครั้งนี้ เพื่อใคร่ขอความร่วมมือครู อาจารย์ และลูกหลานนักเรียน ในเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังเป็นการช่วยกันเสริมสร้างเกียรติยศ เกียรติภูมิ ให้กับโรงเรียนอีกด้วย


ที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือจากครู อาจารย์ ในการช่วยกันอบรม สั่งสอนศิษย์ ตามกรอบแนวคิดที่สำคัญของโรงเรียนคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ทั้งการไหว้ การวางตัวให้เหมาะสม และการอ่อนน้อมถ่อมตน และช่วยกันขยายผลในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9


ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ในส่วนของ "ศาสตร์พระราชา" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะการสร้างให้ลูกหลานเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ มีความรักต่อชาติบ้านเมือง และเป็นคนดีของสังคมสืบไป


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
2/8/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  411 สพฐ.ลงนามร่วมมือพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน ตชด.
  399 สพค.สพฐ.ชี้แจงปัญหาระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์
  385 สพฐ.ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2
  383 การประชุมศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่โรงเรียนคุณธรรม จ.นนทบุรี
  382 เปิดสัมมนาผู้บริหาร รร.ไทยรัฐวิทยา ที่อุบลราชธานี
  381 บปะครูแกนนำ Boot Camp ุ่น 7 ี่อุบลราชธานี
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ