.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 205/2560
"ธีระเกียรติ"
ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์สอบ 198,311 คน คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 198,691 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตฯ 116,909 คน และผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ 81,782 คน โดยมีสนามสอบทั่วประเทศ 212 สนามสอบ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีสนามสอบ 8 แห่ง ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเทพศิรินทร์

สำหรับสนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการสอบภาค ค (สอบสัมภาษณ์) ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชาเอก คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มวิชาศิลปศึกษา กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาภาษาจีน และกลุ่มวิชาภาษาไทย มีผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งสิ้น 1,804 คน

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์แล้ว จะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ สพฐ.
24/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  201 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  200 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
  180 ปนัดดาบรรยายที่สตรีวิทยา
  173 Growth Mindset : ก้าวกล้า
  168 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนสามเสนวิทยาลัย
  160 ทีมเคลื่อนที่เร็วและทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ
  151 สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) เข้าพบ
  150 ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
  149 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ