.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 201/2560
"ปนัดดา" ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยนายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์, นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นำเยี่ยมชมสนามสอบ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ได้กำหนดมาตรการป้องกันในการสอบบรรจุแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งนี้อย่างเข้มข้น ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ โดยอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำดินสอ บัตรประจำตัวผู้สอบ เข้าห้องสอบเท่านั้น และก่อนเข้าห้องสอบทุกคนต้องผ่านการสแกนร่างกาย ซึ่งผู้เข้าสอบที่สวมเสื้อแขนยาวต้องพับแขนเสื้อ และไม่ให้สวมนาฬิกาข้อมือดิจิตอล เข็มขัด ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงปากกาลบคำผิด ปากกาเน้นข้อความเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด และกำหนดให้ทุกวิชาผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องจนกว่าจะหมดเวลา

จากการรายงานผลภาพรวมการจัดสอบในครั้งนี้ ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบในวันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นการสอบข้อเขียน ภาค ก (ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วน ภาค ข (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก) จัดสอบในวันที่ 23 เมษายน 2560 จากนั้นจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งตลอดการสอบครั้งนี้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จะแบ่งสายลงพื้นที่ติดตามการสอบทุกภาค และจะมีการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

โดยการสอบในครั้งนี้ สพฐ. เปิดสอบทั้งสิ้น 61 สาขาวิชา มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 190,000 คน มีอัตราบรรจุได้ 6,437 อัตรา ใน 64 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ซึ่งแนวปฏิบัติใหม่ในจำนวน 61 สาขาวิชาที่เปิดสอบนี้ กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ผ่านหลักสูตรครู 5 ปี จำนวน 36 สาขาวิชา ส่วนที่เหลืออีก 25 สาขาวิชาจะมีใบอนุญาตฯ หรือไม่มีใบอนุญาตฯ มาสมัคร ก็ได้

อีกประเด็นคือมีสาขาภาษาต่างประเทศบางสาขาที่ไม่มีผู้มาสมัครสอบเลย เช่น ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องมีการพิจารณารับสมัครสอบต่อไป ซึ่งเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่เราต้องผลักดันให้ลูกหลานเยาวชนให้ความสนใจในยุคของความเปลี่ยนแปลงของโลก คือ ต้องการให้พูดให้ไพเราะ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ถึงจะพูดช้าแต่ก็ต้องถูกต้องตามหลัก ไม่ใช่พูดสลับไทยบ้างต่างประเทศบ้าง ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาภาษาประเทศเพื่อนบ้านมีน้อยและเป็นค่านิยมของลูกหลานเรา แต่ไม่ใช่เฉพาะภาษาประเทศเพื่อนบ้านใกล้ ของเราเท่านั้น แม้แต่ภาษาเกาหลีที่ลูกหลานเยาวชนของเราชื่นชอบการแสดงของเกาหลีและอะไรอีกหลายอย่าง แต่มีคนเรียนภาษาเหล่านี้ไม่มากนัก จึงเห็นว่าผู้ที่เก่งด้านภาษามาก ในด้านอักรศาสตร์หรือภาษาศาสตร์จำนวนมากที่ไม่ได้มาเข้ารับราชการ เราจึงอาจมีวิธีการเชิญชวนเข้ามารับราชการเป็นครู ซึ่งเท่ากับท่านจะช่วยขยายผลจากท่านเดียวกลายเป็น 10 เป็น 100 เป็น 1,000 คนต่อไป ซึ่งในการสอบครั้งนี้ก็ได้มีข้อยกเว้นสำหรับการสมัครสอบภาษาต่างประเทศบางสาขา โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครสอบได้

ม.ล. ปนัดดา กล่าวย้ำถึงความเป็นครูด้วยว่า เป็นอาชีพเกติยศ เกียรติศักดิ์ การมีความรู้ความสามารถก็ส่วนหนึ่ง การมีวิทยาการแตกฉานก็ส่วนหนึ่ง แต่ความเมตากรุณา ความรัก ความมีใจเอื้ออาทรต่อศิษย์เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามารับราชการครูจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้มาก


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
22/4/2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทพศิรินทร์ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนราชวินิต มัธยม


^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  200 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
  180 ปนัดดาบรรยายที่สตรีวิทยา
  173 Growth Mindset : ก้าวกล้า
  168 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนสามเสนวิทยาลัย
  160 ทีมเคลื่อนที่เร็วและทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ
  151 สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) เข้าพบ
  150 ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
  149 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ