.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 194/2560
"สุรเชษฐ์" ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะ
ศอลาฮุดดีน จ.ปัตตานี


จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์  เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน (SolaHuddeen) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์, นายเรวัฒน์ เพชรสงฆ์ ผอ.กศน.จังหวัดปัตตานี, นายนภดล พุฒสกุล ผอ.กศน.อำเภอโคกโพธิ์, บาบอ, คณะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ และนักศึกษา กศน.โคกโพธิ์ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  กล่าวว่า ตั้งใจมาเยี่ยมเยียนสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากที่ได้เคยไปเยี่ยมชมมาแล้วหลายแห่งซึ่งพบว่ามีคุณภาพทั้งสิ้น เช่น สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮป่าพร้าว (Alfateh Islamic Institute) จ.ยะลา ส่วนภาพความประทับใจแรกที่ได้พบในสถาบันศึกษาปอเนาะศอลาฮุดดีนแห่งนี้คือ นักเรียนได้ยืนต้อนรับด้วยความอบอุ่น สัมผัสได้ว่าเด็ก ๆ ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับให้เกียรติเป็นอย่างมาก จึงขอให้กำลังใจและสนับสนุนการทำงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 2 ท่าน ที่ได้ช่วยดูแลรับผิดชอบนักเรียนปอเนาะแห่งนี้ทั้ง 68 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

จากการพูดคุยกับครูอาสาสมัครและบาบอ ยิ่งทำให้เราได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนที่จบออกไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีอาชีพ มีงานทำจำนวนมาก และจากการตรวจเยี่ยมหอพัก สนามกีฬา มุมเรียนรู้ปอเนาะ ฯลฯ ทำให้เห็นถึงความสะอาด ความเอาใจใส่ ความเป็นระเบียบที่ดีของสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้ ที่เคยได้รับรางวัล "สถาบันศึกษาปอเนาะที่ร่วมจัด กศน.ดีเด่น ประจำปี 2552" ของจังหวัดปัตตานี

ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลดูแลสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างทั่วถึงมากขึ้น ก็พร้อมจะรับปัญหาความต้องการไปดำเนินการต่อไป เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้มอบให้คณะทำงานเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาสำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมแล้ว

นอกจากนี้ ได้ฝากให้ครูอาสาสมัคร กศน. ทำงานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ใช่เป็นตัวแทนของหน่วยงานการศึกษาเท่านั้น เพื่อให้เกิดการประสานและร่วมพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป ทั้งยังขอให้สถาบันศึกษาปอเนาะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกหย่อมหญ้าในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะมีผลถึงความสงบสุขและสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


จากนั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม "กศน.ตำบลโคกโพธิ์" ซึ่งดูแลรับผิดชอบภารกิจสำคัญ 4 ด้าน คือ การเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน โดยขอให้ทำงานให้เกิดความเชื่อมโยงกับสถานศึกษา หน่วยงาน และกระทรวงอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนภารกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวของ  กศน.ตำบล อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคุณค่าอย่างมากที่สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้ สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนและประชาชน ซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน.ทุกคน

ปอเนาะ (ภาษามลายูปัตตานี เพี้ยนจาก pondok "ปนโดะก์" ในภาษามลายูกลาง
ยืมมาจากภาษาอาหรับ فندق "ฟุนดุก" แปลว่า โรงแรม)
หมายถึง สำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก
ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็ก ๆ
ทุก ๆ ตำบลใน 3 จังหวัดภาคใต้ มีปอเนาะมากกว่า 1 ปอเนาะ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
20/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
  508 ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันฯ ที่ยะลา
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ