.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 187/2560
ศธ.จั
โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560”


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้เดินทาง โดยมีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาชีวะเข้าร่วมให้บริการกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 08.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา "เทศกาลสงกรานต์ 2560" ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมเปิดโครงการ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนจำนวนมากนิยมใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางสัญจร เพื่อกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมญาติ ทำบุญ และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามนโยบายรัฐบาล สอศ.จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวะอาสา” ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30 น. โดยศูนย์อาชีวะอาสาจะมีจุดสังเกตเป็นเต็นท์สีม่วง และมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ 1 กิโลเมตร, 500 เมตร และก่อนถึงศูนย์ โดยมีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูจากสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับการให้บริการที่ศูนย์อาชีวะอาสา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนสาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องทำความเย็น คหกรรม บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ได้ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะในสถานการณ์จริง

ภายในศูนย์อาชีวะอาสาจะให้บริการด้านต่าง ๆ อาทิ ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์, ปรับแต่งเครื่องยนต์, เปลี่ยนหลอดไฟและสัญญาณไฟ, ตรวจและเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัช, เติมความดันลมยาง และทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เป็นต้น เพื่อให้พาหนะมีความพร้อมในการเดินทางอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหาร และเครื่องดื่มชา กาแฟ ที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้เดินทาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 098 209 7478 และ 085 906 5499 หรือเว็บไซต์ www.vec.go.th ส่วนผู้ใช้ Android สามารถค้าหาผ่านแอพพลิเคชั่น “อาชีวะอาสา” ได้

“ศูนย์อาชีวะอาสา” ได้รับความร่วมมือ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และสถานประกอบการภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จํากัด, บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จํากัด

นอกเหนือจากกิจกรรมอาชีวะอาสาแล้ว สอศ.ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาจำนวน 426 แห่ง เพื่อณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสวมหมวกนิรภัย โดยมีนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมโครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5-24 เมษายน 2560 โดยมีครู นักเรียนนักศึกษาจำนวน 48,000 คน ช่วยผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดดูแลประชาชนผู้โดยสารให้เดินทางอย่างปลอดภัย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560” ในครั้งนี้ ถือว่าทุกท่านได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันและได้ทำบุญให้กับประเทศในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากศูนย์อาชีวะอาสาทั้ง 251 ศูนย์ทั่วประเทศใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะเป็นจุดบริการให้คนเดินทางได้มีที่พักรถ และผู้ขับขี่ได้แวะพักระหว่างทาง อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือกรณีที่เกิดการหลงทางหรือรถเสีย ตลอดจนช่วยเตือนสติผู้ขับขี่เป็นระยะ ๆ

กระทรวงศึกษาธิการโดย สอศ. มีความยินดีในการจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความชมเชยจากทุกภาคส่วน และเป็นการดำเนินงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง เพราะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ทำให้ได้ฝึกทักษะและมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวทางในการให้การสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายผลการให้บริการไปยังเทศกาลต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ การดำเนินงานของ สอศ. ที่ผ่านมา ได้รับคำชมเชยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โครงการ Fix It Center เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
10/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สอศ.

   
  169 ศธ.-CP ร่วมอบรมพัฒนาผู้นำอาชีวะเกษตร
  104 เปิดตัวโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
  089 สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ Vocational Boot Camp ทั่วประเทศ
  051 การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 38 จ.อทัยธานี
  028 ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ E2 และ E5
  012 รับมอบข้าวจาก วท.สุรินทร์
  532 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา และ กศน.ตำบลสารภี ที่เชียงใหม่
  520 ลงนามความร่วมมือสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
  492 เปิดสถาบันโคเซ็น (KOSEN)
  485 ประชุม คกก.สานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 9/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ