.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 182/2560
ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 จังหวัดสตูล


วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560) เวลา 19.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวในพิธีปิด ดังนี้

"ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมชุมนุม คณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย คัมโบเดีย และเวียดนาม ตลอดจนคณะกรรมการจัดงาน และผู้มีเกียรติทุกท่าน

นับเป็นโอกาสดี กับการที่ผมได้มาร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่น่าชื่นชมอย่างที่สุด และได้มาเป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมอันมีเกียรติอย่างยิ่งในครั้งนี้

การชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลา 4 วันที่ผ่านมา สามารถบันทึกไว้เป็นความทรงจำอันมีคุณค่าน่าภาคภูมิใจในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับว่าเป็นความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมตามเจตนารมณ์ของการจัดงานชุมนุม ซึ่งเกิดจากความเสียสละ อุทิศตน ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการดำเนินของฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำปฏิญาณของลูกเสือทั้ง 3 ประการ และกฎของลูกเสือ 10 ข้อ ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี มีการริเริ่มสร้างสรรค์เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโดยรวม ไม่เพียงแต่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยังได้แผ่ขยายไปยังเพื่อนลูกเสือทั่วไปในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อนลูกเสือของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดในห้วงเวลาของการชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ ลูกเสือทุกคนยังได้หลอมรวมจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมอันเป็นมงคลเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ดังที่ปรากฏต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาอย่างหาที่สุดมิได้

ผมขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการจัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันด้วยความเสียสละจัดงานชุมนุมลูกเสือจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอชมเชยลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมชุมนุมทุกคนที่มีความตั้งใจในการร่วมชุมนุมอย่างดียิ่ง

ในโอกาสนี้ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พลังอำนาจแห่งความตั้งใจทำความดีของทุกท่าน ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตลอดไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย เป็นไปโดยสวัสดิภาพทุกประการ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดงานแห่งเกียรติยศ และความภาคภูมิใจ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ บัดนี้"

อนึ่ง ในช่วงบ่ายของพิธีปิดครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมค่ายในงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดค่ายกิจกรรม 9 ค่าย ประกอบด้วยกิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมประตูสู่อาเซียน กิจกรรมวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กิจกรรมเทิดไท้ราชวงศ์จักรี กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมศาสนสัมพันธ์


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ/กราฟิก
8/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
  508 ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันฯ ที่ยะลา
  502 ประชุมบูรณาการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จชต. ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ