.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 180/2560
"ปนัดดา
" บรรยายที่โรงเรียนสตรีวิทยา


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเยาวชน" เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีนักเรียน และอาจารย์ จากสถานศึกษาในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ในการพบปะสนทนาครั้งนี้ได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียนว่า เราเป็นครอบครัวคนไทยทั้งประเทศ ไม่มีประเทศใดที่จะรักกันดุจญาติพี่น้องกันทั้งแผ่นดินเหมือนกับประเทศไทย เป็นข้อเท็จจริงว่าทำไมผู้คนถึงชื่นชมประเทศไทย ซึ่งน้ำในแก้วที่ "ใสสะอาด" กับน้ำในแก้วที่ "ขุ่นมัวมีสิ่งสกปรกอยู่ในแก้ว" ทำอย่างไรมันก็เป็นแก้วเดียวกันไม่ได้ ทดแทนกันไม่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องทำความดีช่วยเสริมช่วยสร้างให้แก้วที่ใสสะอาดเกิดความครบถ้วนเต็มแก้ว เป็นการชนะด้วยคุณงามความดี เหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า คุณงามความดีเท่านั้นที่จะสถิตเสถียรอยู่กับตัวเรา ซึ่งเหมือนกับพระองค์ท่านยังคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติ

นอกจากนี้ ได้ฝากถึงข้าราชการของประชาชนด้วยว่า อยู่ได้ด้วยภาษีอากรของพี่น้องประชาชน ข้าราชการจึงจะต้องมีจิตบริการ อ่อนน้อมถ่อมตน เข้าหาผู้คน ไม่ใช่จะหลงระเริง ลืมตัว อวดใหญ่ อวดโต อวดดี ซึ่งหากกระทำตัวแบบนี้ไม่ใช่ข้าราชการ ข้าราชการจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความสุภาพต่อพี่น้องประชาชน และให้รู้จักเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพราะหากเราไม่รู้จักวันวาน เราก็จะไม่รู้ที่มาของปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และอย่ามองแต่วันนี้หรือมองอนาคต ทั้งยังฝากให้นักเรียนต้องมีไอดอล หรือบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับตัวเอง ซึ่งไอดอลที่ใกล้ตัวเราที่สุด คือ คุณพ่อคุณแม่ ถัดมาคือครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณใหญ่หลวงต่อเรา

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใจความว่า “คนไทยเราเคารพยกย่องครูมาก สงเคราะห์ครูเข้าในบุพการีรองจากบิดามารดาไม่ว่าผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์มากเพียงใดก็ยำเกรงครู ไม่ลบหลู่ครู ไม่ลืมครู เพราะเราถือว่าครูเป็นผู้ปลูกฝังทั้งความรู้และความดีเป็นผู้ที่ปั้นเราให้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม” จึงขอฝากให้ครูอาจารย์ช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศให้เกิดขึ้นเป็นผลสำเร็จให้จงได้ ในการเปิดภาคเรียนใหม่ที่จะมาถึงนี้

สุดท้ายได้ฝากสุภาษิต “หัวไม่ส่าย หางไม่กระดิก” กล่าวคือ หัวต้องทำสิ่งถูกต้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล หาง คือ ลูกแถวลูกทีมสมาชิกในองค์กรก็จะดีไปด้วย

นอกจากนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้โพสต์เฟสบุ๊คเพิ่มเติม ดังนี้

'ประเทศชาติอยู่ได้ด้วยคุณงามความดี ส่วนความไม่ดีแพ้ภัยตนเอง'
ปาฐกถาพิเศษมูลนิธิครอบครัวพอเพียง

5 เม.ย. 60 เวลา 13.15 น. ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดินสอ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และปาฐกถาพิเศษแก่คณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จัดขึ้นโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยมีคุณหญิงพวงรัตน์ วิเวกานนท์ และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ซึ่งมีลูกหลานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จากทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ อาทิ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย รร.กัลยาณวัตร รร.เลยพิทยาคม รร.ยโสธรพิทยาคม รร.บุรีรัมย์พิทยาคม รร. มุกดาหาร รร.เบ็ญจะมะมหาราช รร.อุดรพิทยานุกูล รร.หนองบัวพิทยาคาร รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รร.ปิยะมหาราชา รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี รร.ประจวบวิทยาลัย รร.สตรีภูเก็ต รร.สตรียะลา รร.อำมาตย์พาณิชนุกูล รร.กัลยาณีศรีธรรมราช อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รร.สภาราชินี จ.ตรัง รร.นราธิวาส รร.สตูลวิทยา รร.สมุทรสาครบูรณะ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี รร.สิงห์บุรี รร.ชัยนาทพิทยาคม รร.ตากพิทยาคม รร.พิษณุโลกพิทยาคม รร.สุโขทัยวิทยาคม รร.สตรีนครสวรรค์ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี รร.ลำปางกัลยาณี รร.ส่วนบุญโยอุปถัมภ์ ลำพูน รร.นารีรัตน์ จ.แพร่ รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี รร.สระบุรีวิทยาคม รร.สระแก้ว รร.เบญจมราชูทิศ จ.จันทบุรี รร.สมุทรปราการ รร.ปทุมวิไล รร.พระหฤทัยนนทบุรี รร.สตรีวิทยา รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รร.วัฒนาวิทยาลัย รร.จิตรลดา รร.วัดราชาธิวาส รร.สตรีวัดระฆัง รร.ทวีธาภิเษก รร.ปทุมคงคา รร.วัดสุทธิวราราม ฯลฯ

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งว่า ลูกหลานมาจากมากมายหลายโรงเรียนแทบทุกจังหวัด ครูอาจารย์ของเราทุกคนเล่ามาว่า ในอดีตประเทศไทยได้รับการกล่าวขานอย่างกว้างขวางถึงความเป็นธรรมาภิบาลประเทศ หรือประเทศไทยคุณธรรม แบบอย่างให้กับนานาประชาคม ซึ่งหมายถึง คุณงามความดีที่มีอยู่ในใจของคนไทยทุกคน ผู้คนต่างยึดมั่นหลักคุณธรรมจรรยา ปู่ย่าตายายของคนไทยอบรมสั่งสอนเรามาว่า คนไทยมีเอกลักษณ์ประจำชาติ คือ การมีจิตใจโอบอ้อมอารี มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อตรง อ่อนน้อมถ่อมตน และจงรักภักดี จึงไม่เบียดเบียนใคร ไม่คิดทำร้ายใคร คนที่มีคุณธรรม จะรักความยุติธรรมและมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเสมอ ส่วนผู้ที่กลั่นแกล้งให้ร้ายป้ายสีคนอื่น อิจฉาตาร้อนผู้อื่น เอารัดเอาเปรียบ ทุจริตโกงกิน ย่อมถือเป็นคนไม่มีคุณธรรมจะแพ้ภัยตนเอง ซึ่งจะได้แก่ผู้ที่มีความโลภโมโทสัน อิจฉาริษยา ผู้ไม่เคารพกฎหมาย ปราศจากความละอายต่อบาป ผู้อวดรู้อวดดี สำคัญตนว่าเก่งแต่โกง เนรคุณต่อผู้มีพระคุณ

ลูกหลานเยาวชนทุกคนจึงมีภาระหน้าที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชาติไทย ว่าด้วยความเป็นสังคมและครอบครัวคุณธรรม มีความเป็นอารยะสังคม มองหา 'ไอดอล' ประจำใจซึ่งได้แก่คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน โดยมีบุพการี ครูอาจารย์ เป็นแบบอย่างแก่ลูกและศิษย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบที่ยั่งยืนแก่เราทุกคน สังคมมีความรู้-รัก-สามัคคี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีความเสียสละ ยึดถือหลักความเป็นสุภาพชนและความซื่อสัตย์สุจริตในการครองตน ครองคน และครองงาน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบไป

*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
6 เม.ย. 60


อิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
5/4/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  173 Growth Mindset : ก้าวกล้า
  168 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนสามเสนวิทยาลัย
  160 ทีมเคลื่อนที่เร็วและทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ
  151 สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก (ประเทศไทย) เข้าพบ
  150 ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
  149 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2560
  138 ตรวจเยี่ยม Boot Camp จ.ชลบุรี
  137 ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
  134 เปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ธัญบุรี
  130 ค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ