.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 531/2559
สวัสดีปีใหม่ 2560 จากใจรัฐมนตรี ศธ.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลักและองค์กรในกำกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ว่า อันที่จริงแล้ววันขึ้นปีใหม่เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ต่างจากวันธรรมดา โดยการให้พรนั้นเปรียบเสมือนการเตือนตนเอง การให้พรที่สำคัญที่สุด จึงควรมาจากความคิดของเรา อีกทั้งเราก็มีโอกาสให้พรตัวเองทุกวัน หากเราซื่อสัตย์กับตนเอง

นอกจากนี้ เราต้องฝึกฝนสิ่งต่าง ๆ จนเป็นนิสัย ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรัสว่า "คุณธรรมทั้งหมด ทุกอย่างเกิดจากการฝึกอบรมจนเป็นนิสัย" ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อริสโตเติล นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวไว้ว่า "หากเราต้องการความกล้าหาญ ให้ฝึกความกล้าหาญจนเป็นนิสัย" หรือ "หากเราต้องการพูดความจริง ก็ต้องฝึกพูดความจริงจนเป็นนิสัย" นั่นคือ เมื่อต้องการทำอะไร ก็ต้องฝึกสิ่งนั้นจนเป็นนิสัย โดยเริ่มต้นจากการคิดเรื่องดี ๆ จนเป็นนิสัย อย่าคิดว่าพอถึงเวลาจะทำดีได้เอง เพราะเราสามารถให้พรตนเองได้ทุกวัน ด้วยการคิดดี

อีกทั้งในวันที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น พระองค์ทรงพระราชทานพรให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาขับเคลื่อนงานให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ของตนเอง พร้อมทั้งรู้ตัวเองเสมอว่าต้องทำอะไร มีงานอะไรที่จะต้องทำ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่เราทุกคนจะได้ทบทวนว่า การทำงานที่ผ่านมามีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งจากการที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ และได้ร่วมงานกับทุกท่านมาตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่า ก็มีทรรศนะส่วนตัวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นในภาพรวม เมื่อเทียบกับปัญหาที่ลดลง และมีสิ่งที่ริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมทั้งดำเนินการไปข้างหน้าจำนวนมากขึ้น ซึ่งนี่ไม่ใช่คำชมที่กล่าวยกยอกันเพราะเป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่เป็นความรู้สึกที่รู้สึกแบบนั้นจริง ๆ และจะพัฒนาดีขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่คนคิด

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการทบทวนว่าเราจะสามารถดำเนินการสิ่งใดให้ดีขึ้นได้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภายใต้การนำของ รมว.ศึกษาธิการ ในปี 2560 นี้ จะเป็น "มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" สิ่งที่เป็นความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของเรา ขอให้พัฒนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อทำให้การศึกษาของชาติเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศชาติได้ต่อไปอย่างที่เรามุ่งหวัง

สิ่งใดที่เป็นความมุ่งหวังและตั้งใจของทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ส่งผลเป็นพลังให้ทุกท่านมีความสุข เจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมความปรารถนา ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอส่งความสุขปีใหม่ 2560 "รู้รักสามัคคี เราพี่น้องไทย ลูกหลานเยาวชนเดินทางปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์รอคอยทุกท่านอยู่ กำลังใจมอบให้แก่กันตลอดมาตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2560" พร้อมการ์ดอวยพรปีใหม่ด้วยว่า "Holding hands is a promise to one another that you don't have to face the world alone" หรือ "สวัสดีปีใหม่ 2017 การจับมือกัน เป็นเหมือนดั่งคำสัญญาว่าคุณจะไม่ต้องเผชิญกับเรื่องใด ๆ ก็ตามเพียงลำพัง"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, กุณฑิกา พัขรชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
31/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ