.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 516/2559
มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016


จังหวัดชลบุรี - ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 (TJ-SIF 2016)" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Seeding Innovation through Fostering Thailand-Japan Youth Friendship โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวในนามของกระทรวงศึกษาธิการว่า ขอแสดงความขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมทั้งสถานประกอบการภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2016 ในครั้งนี้

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน กระทรวงศึกษาธิการไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศญี่ปุ่นในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนนักเรียน, การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ, การฝึกอบรมครู, การวิจัย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย ที่จะช่วยผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ต่อไป กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป

สำหรับการจัดงานมหกรรมวิชาการในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนจากพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนโรงเรียนชั้นนำอื่น ๆ ของไทย รวมทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Super Science High Schools) ของประเทศญี่ปุ่น 11 แห่ง ซึ่งจัดขั้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ICT อุปกรณ์ดิจิทัล หุ่นยนต์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการแสดงนิทรรศการอุปกรณ์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของบริษัท Fujitsu ประเทศไทย และ National Institute of Information and Communications Technology of Japan โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วม ดังนี้

สถานศึกษาในประเทศไทย

1. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
13. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
14. โรงเรียนกำเนิดวิทย์
15. โรงเรียนจิตรลดา
16. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
17. โรงเรียนจ่านกร้อง
18. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
19. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์
20. โรงเรียนสตึก
21. โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
22. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
23. โรงเรียนชลกันยานุกูล
24. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
25. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
26. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
27. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
28. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

สถานศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

1. Seishin Gakuen Junior and Senior High School
2. Hokkaido Sapporo Kaisei High School
3. Tennoji Senior High School Attached to Osaka Kyoiku University
4. Incorporated School Ichikawa Gakuen Ichikawa Senior and Junior High School
5. Bunkyo Gakuin University Girl's Senior High School
6. Nara Prefectural Seisho High School
7. Meiji University Senior High School
8. Tokai University Takanawadai Senior High School
9. Miyagi prefectural Furukawa Reimei Junior and Senior High School
10. Shizuoka Kita Junior and Senior High School
11. Kyoto Municipal Horikawa Senior High School

การจัดงานมหกรรมวิชาการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. มหาวิทยาลัยบูรพา
5. Japan International Cooperation Agency
6. The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
7. Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
8. Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.
9. Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd.
10. Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
11. National Institute of Information and Communications Technology

สำหรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ Mr.Shiro Terashima เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี, ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน), ผู้บริหารและผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น เข้าร่วมงานกว่า 300 คน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ
21/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
  506 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  471 ตรวจเยี่ยม รร.ในอุดรธานี
  468 ตรวจเยี่ยม รร.ดีใกล้บ้าน ที่อุดรธานี
  467 ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้
  466 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
  447 มอบนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน
  434 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ