.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 506/2559
รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ลงพื้นที่สงขลา
เร่งช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม


จังหวัดสงขลา - เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมครู นักเรียน และผู้ปกครอง พร้อมทั้งตรวจสภาพความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ที่โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) อำเภอระโนด

ในการนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเขียน และของใช้ที่จำเป็น รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งได้รับการบริจาคสนับสนุนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการและกลุ่มบุคคลภายนอก ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียน ครู บุคลากร และครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

สำหรับพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีสถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 696 โรง ในจำนวนนี้ได้รับผลกระทบจำนวน 149 โรง รวมมูลค่าความเสียหาย 47,316,706 บาท แบ่งเป็น

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 41 โรง ได้รับผลกระทบ 13 โรง ประมาณการความเสียหาย 8,205,000 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา จำนวน 472 โรง ได้รับผลกระทบ 123 โรง ประมาณการความเสียหาย 37,800,106 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 30 โรง ได้รับผลกระทบ 4 โรง ประมาณการความเสียหาย 736,500 บาท

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 10 โรง ได้รับผลกระทบ 1 โรง

  • สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 143 โรง ได้รับผลกระทบ 8 โรง ประมาณการความเสียหาย 575,100 บาท

ด้านนักเรียนโรงเรียนวัดจาก สพป.สงขลา เขต 1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย กล่าวว่า น้ำได้ท่วมสูงทั้งที่บ้านของตนและที่โรงเรียน มีความลำบากในการใช้ชีวิตและการมาเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วงแรกต้องโดยสารเรือเพื่อมายังโรงเรียน กระทั่งน้ำท่วมสูงจนโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ทำให้ต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน แม้ว่าในวันนี้ (14 ธันวาคม 2559) จะสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติแล้ว แต่การเดินทางก็ยังยากลำบาก เนื่องจากยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายพื้นที่ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหาย และสนามเด็กเล่น รวมทั้งสนามกีฬาไม่สามารถใช้การได้เพราะยังมีน้ำท่วมขังในระดับสูง

ในส่วนของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเค็ด (แก้วคุรุประชานุสรณ์) ซึ่งได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน กล่าวว่า โรงเรียนตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำระโนด จึงทำให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่สามารถขนย้ายไว้ในที่สูงได้ทัน เนื่องจากระดับน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แม้ขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงแล้ว แต่ก็ยังคงทิ้งความเสียหายไว้ ส่งผลให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มที่ ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ โดยเฉพาะจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียน ครู และนักเรียน รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในความช่วยเหลือที่ได้รับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการบรรเทาความเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงเร่งปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาให้กลับมามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix It Center) เพื่อให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์แก่ประชาชน ในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ที่ศาลาประชาคม เทศบาล ต.ระโนด และในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ที่วัดวารีปาโมกข์ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด โดยมี 6 หน่วยงานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันให้บริการ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัฐ ประธานราษฎร์ นิกร) วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมดังกล่าว พร้อมรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปแก้ไขและฟื้นฟูสภาพของโรงเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีเหตุอุทกภัยก็ตาม ทั้งนี้ ในส่วนของการฟื้นฟูอาคารเรียน จะติดตามเร่งรัดให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
14/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
  471 ตรวจเยี่ยม รร.ในอุดรธานี
  468 ตรวจเยี่ยม รร.ดีใกล้บ้าน ที่อุดรธานี
  467 ชี้แจงกรอบร่างและเกณฑ์การจัดระดับคุณภาพสื่อการเรียนรู้
  466 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่
  447 มอบนโยบายโรงเรียนดีใกล้บ้าน
  434 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
  426 แถลงข่าวเปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
  425 ให้โอวาทนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ชลบุรี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ