.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 494/2559
การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะคณะกรรมการโครงการบูรณะวังจันทรเกษม เปิดเผยความคืบหน้างานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นไปตามแผนบูรณะในเฟสที่ 1 ซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนหลังคาใหม่ และซ่อมตราราชวัลลภเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าโครงการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย ภายในเดือนตุลาคม 2560

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการบูรณะวังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ใช้งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 290 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยมีกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการบูรณะซ่อมแซมในครั้งนี้

จากการที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารกระทรวง ได้ร่วมพิธีบวงสรวง งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น

ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก โดยได้เปลี่ยนหลังคาใหม่เสร็จแล้วตามแผนบูรณะในเฟสที่ 1 ส่วนงานอนุรักษ์ตราราชวัลลภ ซึ่งพบเจอใต้หลังคานั้น ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ซ่อมแซม จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและอาจมาดูตราราชวัลลภ รวมทั้งตรวจเยี่ยมงานบูรณะในเร็ว ๆ นี้

"สำหรับการตกแต่งภายใน จะยังคงตกแต่งด้วยความงดงามตามภาพ โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2560 และหลังจากได้บูรณะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะเป็นที่ทำการของรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมศิลปากรจะขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ต่อไป"


ภาพจำลอง การตกแต่งภายในอาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ภายหลังการบูรณะ


ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ


ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ คาดว่าซ้ายมือจะเป็นที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี ส่วนด้านขวาเป็นห้องประชุมราชวัลลภ


ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2


ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 (ขวามือ)


ภาพจำลองการแตกแต่งภายในอาคารราชวัลลภ สภาพจริงอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้บ้าง

 

"การบูรณะและอนุรักษ์วังจันทรเกษม ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า 108 ปี โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะครั้งนี้ ผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ เพื่อถวายเป็นการเฉลิมฉลอง 108 ปี แห่งการสถาปนาวังจันทรเกษมในปี 2560 ด้วย

สำหรับประวัติของอาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษมนั้น แต่เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) แต่เนื่องจากตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อ เมื่อสร้างเสร็จทรงโปรดเกล้าให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ บริพาร รวมทั้งเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

โดยปัจจุบันยังเก็บรักษาตราราชวัลลภ ไว้ที่อาคารราชวัลลภแห่งนี้ และถึงเวลาที่ต้องทำการบูรณะให้มีความแข็งแรงมั่นคง เพื่อเป็นสถานที่ทำงานของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

ในระหว่างการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ ขณะนี้ได้ย้ายที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี รวมทั้ง รมช.ศึกษาธิการ โดยห้องทำงานของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ย้ายชั่วคราวไปที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ห้องทำงานของ น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ ได้ย้ายไปที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา ส่วนที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีได้ย้ายไปทำงานที่ชั้น 6 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ห้องทำงานของ รมว.ศึกษาธิการ จะอยู่ตรงกลางชั้น 2 อาคารราชวัลลภ"


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ขึ้นไปห้องใต้หลังคา เพื่อตรวจการปรับปรุงตราราชวัลลภ เมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา


ตราราชวัลลภ ซึ่งช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค.นี้

 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
2/12/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
  489 ประชุม คกก.อำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.1/2559
  483 ศธ.สนับสนุนเกมครอสเวิร์ดในสถานศึกษา
  481 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครี้งที่ 9
  480 รัฐบาลร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัย
  479 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super Board) 2/2559
  477 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2
  463 เห็นชอบให้สำรองจ่ายเงิน ช.พ.ค.แทนสมาชิกที่อายุมาก
  462 แถลงผลดำเนินการกรณีนำเงิน ช.พ.ค.ไปร่วมลงทุนกับ บ.บิลเลี่ยนฯ
  461 ปาฐกถา Education Reform & Entrance 4.0
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ