.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 330/2559
ศธ.-กก.
ลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา


โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาในแต่ละภูมิภาค โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รศ.นิติพันธ์ สระภักดี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา, ตัวแทนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย (น.ส.ปิยะนุช แป้นน้อย, น.ส.พรพรรณ เกิดปราชญ์, น.ส.อัจฉราพร คงยศ), ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา รวมทั้งผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เข้าร่วมพิธีลงนาม เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ในครั้งนี้ เป็นการลงนามในระดับกระทรวง ระดับส่วนราชการ และระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและตรงใจเป็นอย่างมากที่จะมีการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว สามารถสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความอดทน มุ่งมั่น มีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย สอดคล้องกับโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะทั้ง Head-Heart-Hand-Health และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง คือการที่พี่มีความเก่งด้านกีฬา ก็จะสามารถสอนหรือถ่ายทอดให้กับน้องที่มีความสนใจด้านกีฬาต่างๆ ด้วย

สิ่งสำคัญของการเปิดห้องเรียนกีฬา คือ การดำเนินงานตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว และการจะเปิดโรงเรียนใหม่อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

ดังนั้น ศธ. และ กก. รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา จึงร่วมกันเปิดสอนห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจากกีฬาฟุตบอล (ชาย) และวอลเลย์บอล (หญิง) ใน 3 โรงเรียน ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กระบี่ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการกีฬา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติ มีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนมีหอพักนอนและสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาไว้รองรับ ทั้งนี้เมื่อจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนต่อสถาบันพลศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ เพื่อเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนละ 80 คน แบบนักเรียนประจำพักนอน ฝึกซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สถาบันการพลศึกษาสุโขทัย มหาสารคาม และกระบี่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2559 ที่โครงการห้องเรียนกีฬา หรือเว็บไซต์ www.obec.go.th และ www.curriculum51.net

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานโครงการนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จาก 3 โรงเรียนนี้ ไปอุดช่องว่างช่องโหว่ในการทำงานและขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป พร้อมทั้งขอให้เอาใจใส่ในการคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยให้ผู้มีประสบการณ์ เช่น ผู้ฝึกสอนทีมชาติ เข้ามาช่วยเพราะจะสามารถดูแววความถนัดและความสามารถด้านกีฬาได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งให้มีการเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาและจิตวิทยาด้วย โดยเฉพาะการฝึกสมาธิให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อจิตใจของนักกีฬาทุกคน


รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การสร้างเยาวชนก็คือการสร้างชาติ ซึ่งเชื่อว่าการกีฬาก็จะช่วยสอนเด็กในเรื่องที่ในตำราไม่สามารถสอนได้ รวมทั้งสามารถหล่อหลอมให้เด็กมีคุณลักษณะครบถ้วนทั้ง 4H ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ คือ Head-สติปัญญา Heart-ทัศนคติ Hand-เรียนรู้และปฏิบัติจริง Health-สุขภาพ

ทั้งนี้ กก. มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนด้านกีฬา ซึ่งไม่เพียงมุ่งหวังที่จะสร้างนักกีฬาช้างเผือกเท่านั้น แต่ต้องการที่จะสร้างนักกีฬาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนอื่นๆ หันมาสนใจกีฬามากขึ้น ตลอดจนเป็นคนดีของประเทศชาติ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม

ภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือ รัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตบอล ปิงปอง ชกมวย ฯลฯ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ศูนย์กีฬา 60 ปี ฤทธิยะวรรณาลัย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
8/8/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  327 แนวทางการพัฒนาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  325 ตรวจเยี่ยม รร.ห้องเรียนกีฬา และ FIFA11 ที่มหาสารคามและขอนแก่น
  323 ปรับโครงสร้างหลักสูตรและตำราเรียน ป.1-3
  318 หารือหลักเกณฑ์การสอบผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ใหม่
  306 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส
  287 บรรยายนโยบายสำคัญของ ศธ. ในการสัมมนา รร.ไทยรัฐวิทยาที่เชียงใหม่
  284 ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็กที่ชลบุรี
  276 สถานศึกษารับโล่รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
  269 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
  268 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ