.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 186/2559
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2559


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีคดีที่ค้างในการสอบสวนจำนวน 610 เรื่อง และได้ทยอยพิจารณาไปแล้ว 318 เรื่อง เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 292 เรื่อง จึงได้เร่งรัดให้คณะอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดระยะเวลาว่าแต่ละคดีต้องแล้วเสร็จเมื่อไร ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งรัดการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งย้ำในที่ประชุมด้วยว่าคณะอนุกรรมการ ฯ และผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเอาใจใส่ในการดำเนินการคลี่คลายแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพราะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการจัดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงคดีที่เป็นผลกระทบในวงกว้างและอยู่ในความสนใจของสังคม เช่น กรณีสินค้าค้างสต็อกขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) อาทิ ชุดนักเรียน, การสั่งซื้อหนังสือจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาเก็บไว้, กรณี สกสค.ใช้เงิน 2,500 ล้านบาทซื้อตั๋วสัญญากับบริษัท บิลเลี่ยนอินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย, การติดตามความคืบหน้าทุจริตโครงการจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือแชร์ล็อตเตอรี่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูใน 11 จังหวัดที่เกิดเหตุมาหลายปีแล้ว โดยมีการรายงานความคืบหน้ามา 8 จังหวัด ยังเหลืออีก 3 จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ให้คณะอนุกรรมการ ฯ ไปติดตามเร่งรัดถึงสาเหตุการรายงานที่ล่าช้า

อีกประเด็นที่มีปัญหามาตั้งแต่ปี 2555 คือ การทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลวงเงิน 689 ล้านบาท ในพื้นที่ 21 จังหวัด จำนวนกว่า 400 โรงเรียน โดยมอบให้คณะอนุกรรมการ ฯ ไปตรวจสอบและตอบมาว่าจะชี้มูลความผิดได้เมื่อใด แต่การพิจารณาทุกเรื่องต้องให้ความเป็นธรรมและอยู่ในกรอบของระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ขอบคุณ : ภาพถ่ายจากสำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สกศ.
29/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  180 ภารกิจที่ยะลา
  172 ประชุมกระทรวงฯ 4/2559
  170 ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
  160 เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินช่วงสงกรานต์
  158 สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
  154 เปิดตัวแอพ The 1 Book e-Library
  153 การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข
  149 กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี
  144 ศธ.เตรียมจัดงานการศึกษาสร้างชาติฯ เดือนเมษายนนี้
  140 ตรวจเยี่ยม Boot Camp
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ