.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 160/2559
กระทรวงศึกษาธิการกำชับให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกแห่ง
เฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ 2559


กระทรวงศึกษาธิการ กำชับผู้บริหารและสถานศึกษาทุกแห่งให้กวดขัน ตรวจตรา เฝ้าระวัง จัดระบบสื่อสาร ในการป้องกันเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย วาตภัย และโจรกรรม ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำชับว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2559

จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กวดขัน ตรวจตรา ระมัดระวังเหตุฉุกเฉิน ทั้งอัคคีภัย วาตภัยจากพายุฤดูร้อน และโจรกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีระบบที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ข้าราชการ แต่ละระดับได้ทันที

หากเกิดเหตุ ให้รายงานตรงถึงผู้บังคับบัญชา รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสแรกที่ทำได้ทันที


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
10/4/2559

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  158 สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
  154 เปิดตัวแอพ The 1 Book e-Library
  153 การศึกษาสร้างชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข
  149 กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 124 ปี
  144 ศธ.เตรียมจัดงานการศึกษาสร้างชาติฯ เดือนเมษายนนี้
  140 ตรวจเยี่ยม Boot Camp
  138 แถลงข่าวเปิดตัว Gen-Z ไม่สูบ
  127 หารือกับ สปท.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
  125 ประชุมองค์กรหลัก
  119 ประชุม คกก.แก้ไขปัญหาทุจริตใน ศธ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ