โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 239/2558
ตั้งกรรมการหาตัวผู้รับผิดชอบหนังสือเรียนสูญหาย

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ในประเด็นการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อหาผู้รับผิดชอบกรณีหนังสือสูญหายจากคลังกว่า 5.3 แสนเล่ม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นายสุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ได้รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า หนังสือถูกส่งเข้าคลังไม่ครบตามจำนวนและมีหนังสือเรียนหายไปจำนวน 5.3 แสนเล่ม ซึ่งมีหลักฐานแสดงที่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดูแลในช่วงที่หนังสือหายไป และจากการประชุมคณะกรรมบริหารองค์การค้าของ สกสค. เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประกอบด้วยบุคคลจากภายนอก สหภาพแรงงานองค์การค้าของ สกสค. ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อสอบสวนทางวินัยหาผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหนังสือเรียนและเพื่อหาผู้รับผิดชอบกรณีหนังสือเรียนที่องค์การค้าของ สกสค.จัดพิมพ์สูญหาย

ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานการสอบสวนที่ระบุว่า มีการรายงานปัญหาให้นายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. รับทราบแล้ว ก็จะต้องดูด้วยว่าเมื่อรับทราบแล้วมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไร รวมทั้งในการยกเลิกสัญญาจ้างด้วย ก็จะต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างก่อน จะใช้มติบอร์ดในการยกเลิกจ้างไม่ได้ และขณะนี้แม้จะให้นายสมมาตร์ มีศิลป์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว แต่ยังคงต้องจ่ายเงินเดือนให้เนื่องจากมีกฎหมายแรงงานคุ้มครองอยู่

นอกจากนี้ นายสุเทพ ชิตยวงศ์ ได้เสนอที่ประชุมให้จ่ายเงินค่ารับฝากขายหนังสือให้แก่บริษัทล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และค่าจ้างพิมพ์ให้แก่สำนักพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์ปริ้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงค่ากระดาษให้แก่บริษัท “” รวมจำนวน 150 ล้านบาท แต่ที่ประชุมอนุมัติจ่ายให้แก่บริษัท “” วงเงิน 50 ล้านบาทเพียงแห่งเดียว เพราะไม่มีประเด็นร้องเรียน ส่วนอีกสองบริษัทยังคงมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน และหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีปัญหา ก็จะต้องจ่ายให้เช่นกัน


นวรัตน์ รามสูต และบัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ กลั่นดี
: ถ่ายภาพ
17/7/2558

Follow us on TwitterFind us on Facebook

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของรัฐมนตรี

 

 

236 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 7/2558
228 รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษา
224 พิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกฯ ที่เชียงใหม่
219 กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
215 ผลประชุมองค์กรหลัก
213 การพัฒนาเด็กและเยาวชน โอกาสและความเสมอภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
209 ศธ.ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนด 5 วิชาในการสอบ O-Net
197 ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
186 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
178 ตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
170 มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย
168 การใช้จ่ายงบประมาณของ ศธ.
166 การเสวนาปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน

 

 

Bookmark and Share

กรณีนำ "ภาพ-ข่าว"
จากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของท่าน
กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย
ขอขอบคุณ

 

 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
AmazingCounters.com


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ