โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 175/2556
ศธ.แถลงข่าวข้อเท็จจริงเรื่องสเป็กแท็บเล็ต

ศึกษาธิการ - นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องสเป็กของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่จะจัดซื้อในปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ


จากการที่ฝ่ายค้านได้มีประเด็นคำถามในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เรื่องสเป็กของแท็บเล็ตว่า สเป็กแท็บเล็ตที่จะจัดซื้อในปี 2556 มีสเป็กต่ำกว่าปี 2555 แต่มีราคาสูงกว่าปี 2555 นั้น

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

174 แถลงข่าวการจัดซื้อรถตู้ สพฐ.
172 เสวนา รร.ขนาดเล็กที่เชียงราย
162 ร่วมเวทีเสวนา รร.ขนาดเล็กที่เีชียงใหม่
161 ภารกิจ รมว.ศธ.ที่ลพบุรี
151 รับข้อเสนอจากสมาคมการศึกษาทางเลือกไทย
148 ภารกิจที่ศรีสะเกษ
146 การยุบรวมหรือควบรวม รร.ขนาดเล็ก
142 มอบนโยบาย ผอ.สพท.ก่อนเปิดภาคเรียน
130 งาน 1 ทศวรรษการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ
118 ภารกิจที่หนองคาย
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

Bookmark and Share

รมว.ศธ.กล่าวว่า เมื่อนำสเป็กแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 และ 2556 มาเปรียบเทียบกัน พบว่าสเป็กแท็บเล็ตของปี 2556 สูงกว่าปี 2555 กล่าวคือ

1) ชนิดของ CPU ปี 2555 กำหนด 1 แกน (Core) ปี 2556 เพิ่มเป็น 2 แกน
2)
CPU ปี 2555 กำหนด 1 GHz ปี 2556 เพิ่มเป็น 1.5 GHz
3) หน่วยความจำหลัก ปี 2555 กำหนด 512
MB ปี 2556 เพิ่มเป็น 1 GB
4) ขนาดจอภาพกำหนดไว้ที่ 7 นิ้วทั้ง 2 ปี
5) กล้องหน้า ปี 2555 ไม่กำหนด แต่ปี 2556 มีกล้องหน้าแบบ
VGA
6) กล้องหลัง ปี 2555 ไม่กำหนด แต่ในปี 2556 มีกล้องหลังความละเอียด 1.3 ล้าน
Pixel

สำหรับระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ตในปี 2555 ได้กำหนดให้ใช้ระบบ Android ในขณะที่ปี 2556 กำหนดให้ใช้ได้ทั้งระบบ Android iOS และ Windows รวมทั้งการดาวน์โหลด Application ในปี 2556 สามารถดาวน์โหลดได้ แต่ในปี 2555 ไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ในปี 2556 ผู้ประมูลจะต้องจัดส่งเครื่องให้ด้วย ซึ่งในปี 2555 กำหนดให้จัดส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น

สำหรับการตั้งประเด็นเรื่องราคาจัดซื้อแท็บเล็ตปี 2556 สูงกว่าปี 2555 นั้น ก็เพราะว่าในปี 2555 เป็นการจัดซื้อโดยตรงจากประเทศจีนตามเงื่อนไขใน MOU ยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ คำนวณในราคา 82 เหรียญสหรัฐต่อเครื่อง ซึ่งในขณะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 2,624 บาท ไม่ตรงกับการอภิปรายในรัฐสภาที่ระบุว่าจัดซื้อในราคา 2,400 บาท

ในขณะเดียวกันงบประมาณสำหรับปี 2556 ได้มีการพิจารณาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นวันก่อนที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง โดยสำนักงบประมาณได้ใช้สูตรคำนวณราคาแท็บเล็ต ดังนี้ เครื่องละ 82 เหรียญสหรัฐ คูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท และบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นงบประมาณที่จะใช้จัดซื้อแท็บเล็ต 2,720 บาทต่อเครื่อง ซึ่งตัวเลขนี้เป็นราคาที่ สพฐ.นำมาเป็นงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการเปิดประมูลแบบ e-Auction ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขายแบบ โดยมีผู้สนใจเข้ามาซื้อแบบแล้วจำนวน 18 บริษัท แต่ยังไม่ทราบว่าใครเสนอราคาเท่าใด  ดังนั้นงบประมาณแท็บเล็ตที่จะเสนอในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นั้น ก็ใช้ราคาเดียวกันกับราคาที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 คือ 2,720 บาท ซึ่งสเป็กในการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2557 ก็จะต้องสูงขึ้นกว่าสเป็กแท็บเล็ตที่กำหนดในปี 2556

รมว.ศธ.อธิบายเกี่ยวกับการเปิดประมูลว่า หากกำหนดราคาวงเงินมาให้ เช่น กำหนดเครื่องละ 3,000 บาท เมื่อเปิดประมูล ผู้ที่เสนอราคาแข่งขันกันต้องเสนอราคาต่ำกว่า 3,000 บาท อาจจะเป็น 2,900 บาท 2,700 บาท หรือ 2,500 บาท ใครให้ราคาดีที่สุด คณะกรรมการก็สามารถที่จะอนุมัติขายให้ได้ แต่ถ้าเกิน 3,000 บาท ก็ยังขายไม่ได้เพราะเกินงบประมาณ นอกจากนี้การจัดซื้อในครั้งนี้ ศธ.เปิดประมูลโดยให้บริษัทเข้ามาซื้อแบบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งควรจะได้ราคาดีที่สุด เพราะมีการแข่งขันกัน

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/6/2556

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net