โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๖๙/๒๕๕๕
ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศีลธรรมนักเรียน ในโครงการเรียนดี ศรีตำบล

วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร - าสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศีลธรรมนักเรียน ในโครงการเรียนดี ศรีตำบล (โรงเรียนดีประจำตำบล) ระหว่างคณะพระสังฆาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคีชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕


รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.มีความตั้งใจเสมอที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้น ซึ่งเห็นว่าส่วนหนึ่งของปัญหาบ้านเมือง คือ ความคิดที่แตกต่างกันและที่สำคัญคือการกระทำที่ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารประเทศส่วนใหญ่เข้ามาหาผลประโยชน์ เรียกว่าผู้มีกิเลสมาก กล่าวคือพวกที่เข้ามาหาสตางค์ เข้ามาหาตำแหน่งจากโครงการของรัฐบาล ทำให้การบริหารบ้านเมืองเกิดปัญหา เนื่องจากคนจำพวกดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศอย่างแท้จริง

ในส่วนของ ศธ. นั้น ก็มีปัญหาการโยกย้ายครูหรือการขอเลื่อนวิทยฐานะที่ไม่เป็นธรรมจำนวนมาก จนกลายเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นเวลาเขียนแผนการศึกษาใดๆ มันย่อมไม่เกิดผล ด้วยเหตุนี้ รมว.ศธ.ได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อที่จะให้ครูมีกำลังใจมาสอนนักเรียนต่อไป รวมถึงทำให้ ศธ.มีภาพลักษณ์ที่ใสสะอาด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาค่านิยมในการยอมรับเรื่องของสินบน เชื่อว่าครูกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน สามารถเปลี่ยนประเทศได้ รวมถึงนักเรียนอีกจำนวนกว่า ๑๕ ล้านคน ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สพฐ.

 

 

168 หารือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
148 พบครู รร.บดินทรเดชาฯ เรื่องการรับนักเรียน
145 เปิดโครงการครูคืนถิ่น
144 ชี้แจงการรับนักเรียน
127 รมว.ศธ.ประชุมทางไกลกับ ผอ.สพท.
123 ศธ.เลือกแก่งจันทร์โมเดลเป็นต้นแบบพัฒนาคุณภาพ รร.ขนาดเล็ก
120 เร่งย้ายครูคืนถิ่น
115 สพฐ.จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.
108 ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
100 ศธ.เริ่มบรรจุเนื้อหาในแท็บเล็ต
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สพฐ.

Bookmark and Share

สำหรับครูกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่มีความต้องการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อมีเงินเดือนเต็มขั้น มีตำแหน่งสูงขึ้นนั้น ศธ.ได้กำชับให้ครูทุกคน เห็นความสำคัญกับเด็ก ไม่ใช่จะทำเพื่อให้ตนเพียงมีผลงานเท่านั้น แต่ต้องการให้คำนึงถึงการทำให้เด็กนักเรียนเก่งและฉลาดขึ้นด้วย โดยควรจะต้องดูแลลูกหลานของพี่น้องประชาชน เหมือนลูกหลานของเรา และดูแลครูอาจารย์เหมือนน้องชาย น้องสาวของเรา ฉะนั้นเราให้ครูสอนหนังสือ และพัฒนาเด็กให้ดีขึ้น ทำเป็นผลงานของเขาได้ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ปัญหาหนึ่งที่สำคัญ คือ การซื้อของที่ยังไม่โปร่งใส มีวิธีโกงหลากหลาย มีราคาที่สูงเกินจริง แต่หากคนไม่ซื่อสัตย์แล้ว ทฤษฎีที่ว่า แข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ ศธ.พยายามสร้างให้เด็กและครูออกจากองค์ประกอบที่ไม่เป็นธรรมหรือระบบอุปถัมภ์


อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือ เรื่องปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษานั้น ทาง ศธ.จะนำเด็กใส่ชุดขาวเข้าวัด ๓-๕ วัน โดยเฉพาะนักเรียนอาชีวะในกลุ่มเฝ้าระวัง ๓๖ โรงเรียน แบ่งเป็นของรัฐบาล ๑๙ เอกชน ๑๗ โรงเรียนนั้น ต้องนำเข้าวัดทั้งหมด โดยเฉพาะหัวโจก ๑๓๐ คน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแต่ไม่มีงานทำ ใช้เวลาว่างนั้นมาสอนรุ่นน้องในทางที่ไม่ดี ดังนั้น ศธ.จะนำเด็กทั้งหมดนี้ไปโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง พร้อมทั้งจะนำทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเข้ามาช่วยสอนและประจำในโรงเรียน เพื่อมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาทดังกล่าว

สำหรับโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล” ซึ่ง สพฐ.ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยนั้น ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ปัจจุบันมีโรงเรียนร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๖,๕๔๕ โรงเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ ศธ.มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผ่านเทคโนโลยีลักษณะ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป้าหมายคือ “โรงเรียนดี ศรีตำบล” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและองค์กรอื่นๆ การขับเคลื่อนนโยบายมีการประสานความร่วมมือกันเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากร ทั้ง ๖,๕๔๕ โรงเรียน โดยเริ่มจากโรงเรียนรุ่นที่ ๑ – ๓ จำนวน ๑,๙๒๖ โรงเรียนก่อน และจะพัฒนาทุกโรงเรียนในปีงบประมาณต่อไป

ศธ.จึงขอประกาศนโยบาย “เร่งพัฒนาศีลธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมนำวิชาการและเทคโนโลยีในโรงเรียนโดยใช้เครือข่าย “บวร”  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนในระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น “คนมีวินัย มีความเคารพและมีความอดทน” ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบ โดยการกำหนดเป้าหมายเริ่มจากเด็กและนักเรียนในโรงเรียนดี ศรีตำบล ก่อนเป็นลำดับแรก ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน โดยพัฒนานายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี ให้เป็นต้นแบบฝ่ายบ้าน, พระภิกษุสงฆ์ นักพัฒนาวัดใกล้โรงเรียน ให้เป็นต้นแบบฝ่ายวัด และผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูทุกคน ให้เป็นต้นแบบฝ่ายโรงเรียน

ซึ่งจุดเน้นคือการร่วมมือกันฝึกนักเรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ เช่นเดียวกับสมัยก่อน เราไหว้ครูด้วยหญ้าแพรก ข้าวตอก และดอกมะเขือ หมายความว่า หนึ่ง - การฝึกเด็กให้เป็นคนที่มีวินัย นั่นคือฝึกการรักษาความสะอาด การรักษากฎระเบียบ การรักษาความสุภาพ และการรักษาเวลา สอง - การฝึกให้เด็กมีความเคารพ นั่นคือมีความเคารพต่อพระรัตนตรัย พ่อแม่ครู การศึกษา สมาธิ ความไม่ประมาทและการปฏิสันถาร สาม - การฝึกให้เด็กมีความอดทน นั่นคือมีความอดทนต่อความยากลำบาก ความเจ็บไข้ ความเจ็บใจและความเย้ายวนภาพ สถาพร ถาวรสุข

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงการทำงานด้วยว่าหากบ้าน วัด โรงเรียน จับมือประสานเครือข่ายกัน เร่งสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเกราะแห่งศีลธรรม ปลูกฝังรากลึกแห่งความดีลงในตัวเด็กทุกคนแล้ว ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาทางเพศ ปัญหาการติดเกมส์และมัวเมาในอบายมุขจะหมดไป ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง

กนกลดา นันทโชติ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net