โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๑๙๘/๒๕๕๕
รมว.ศธ. ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

อาคารยิมเนเซียม ๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนตามโครงการไปศึกษาต่อต่างประเทศในเดือนกันยายนนี้รวมทั้งสิ้น ๗๐๕ คน เข้าร่วมรับฟัง แบ่งเป็นทุนรัฐบาล ๖๙๓ คน และทุนส่วนตัว ๑๒ คน


รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม.. click

รมว.ศธ. กล่าวว่า เป้าหมายของโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน คือให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรากฐานของประเทศ ซึ่งหวังว่าลูกหลานที่เราได้ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะได้เรียนรู้ในวิชาการที่สำคัญ ย้ำว่าที่สำคัญ ก็เพราะในระยะเวลา ๑ ปีที่ไปศึกษาต่อ นักเรียน ๑ คนจะใช้งบประมาณกว่า ๑ ล้านบาท หากไปศึกษาต่อในระยะเวลา ๔ ปี ก็ใช้งบประมาณกว่า ๔ ล้านบาทต่อคน แต่บางประเทศอาจจะต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมซึ่งจะมากกว่า ๔ ปี ดังนั้นการเรียนวิชาที่สำคัญต่างๆ ก็เพื่อกลับมาช่วยเหลือประเทศในอนาคต

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
188 ผลประชุม กช.ครั้งที่ 3/2555  
184 มหกรรมอาเซียนสัญจรภาคกลาง  
175 ผลประชุม กคศ.นัดพิเศษ  
173 เปิดนโยบายสร้างพลังครู  
166 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 6/2555  
157 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 5/2555  
149 เปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  
143 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 4/2555  
135 เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
110 เปิดรับสมัคร 1 อำเภอ 1 ทุน รอบสอง  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share 

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นผ่านมานั้น จะคัดเฉพาะเด็กที่เก่งและยากจนของทุกอำเภอได้ไปเรียนต่อ เพื่อให้ได้กลับมาช่วยเหลือประเทศ แต่กรอบความคิดใหม่คือมองว่า หากพ่อแม่ที่ยากจนมากจนไม่สามารถส่งลูกตนเองทุกคนไปเรียนหนังสือได้ ก็จำเป็นต้องคัดลูกที่เก่งที่สุดในบ้านให้ไปเรียนก่อน ส่วนลูกที่เก่งน้อยก็อาจจะต้องเรียนน้อยกว่า เพื่อให้ครอบครัวไปรอดได้






โฉมหน้านักเรียนเก่งทั่วประเทศที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับโอกาสจากรัฐบาล
ให้เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ด้วย
ทุน ODOS รุ่นที่ ๓ รวม ๗๐๕ คน

เช่นเดียวกับในอดีต เมื่อเราคัดเลือกคนให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ จะคัดเลือกกระจายทั่วประเทศ โดยเน้นความรู้ความสามารถมากกว่าความยากจน เช่น ดร.ปรีดี พนมยงค์ และ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่ง ดร.ปรีดี พนมยงค์ ก็เป็นลูกของคนที่มีฐานะมีที่ดินอยู่จำนวนพอสมควรที่พระนครศรีอยุธยา ส่วน ดร. ป๋วย อึงภากรณ์ ก็เป็นลูกพ่อค้า ดังนั้นรุ่นที่ ๓ จึงมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากรุ่นที่ผ่านมา คือ จะคัดเลือกเด็กที่เก่งที่สุดของอำเภอให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยมีกระบวนการสอบแข่งขันที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีเด็กฝากหรือเส้นสายวิ่งเต้น

รมว.ศธ. ได้กล่าวให้ข้อคิดเห็นด้วยว่า เงินที่เราส่งไปเรียนต่อนั้น เป็นเงินภาษีอากรของประเทศ จึงขอให้เรียนจบแล้วกลับมาช่วยเหลือประเทศของเรา อยากให้นักเรียนทุนทุกคนถามตนเองว่าเราจะช่วยประเทศของเราให้เจริญขึ้นได้อย่างไร อาทิเช่น ช่วยแก้ปัญหาการโกงกิน คอรัปชัน ความไม่ชอบธรรม ฯลฯ ต้องการให้ต่อสู้เพื่อครอบครัวและชุมชนของตน และสร้างในสิ่งที่ถูกต้อง แต่หากเรียนจบแล้วกลับมาวิ่งเต้นใช้เส้นสาย ก็จะรู้สึกเสียดายโอกาสและทรัพย์ที่เสียไปเป็นอย่างมาก จึงหวังว่านักเรียนทุนจะเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีของต่างประเทศที่ไม่คอรัปชัน พร้อมทั้งยืนหยัดตนเองด้วยสิ่งที่ถูกต้อง



ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นอกจากนี้ ควรจะต้องดูแลตนเอง มีความตั้งใจในการเรียนที่แน่วแน่ หากมีโอกาสได้ทำงานพิเศษ ก็จะได้นำเงินที่หามาได้ส่งกลับมาให้พ่อแม่ใช้ และขอให้พยายามศึกษาหาข้อมูลของประเทศและสาขาวิชาที่จะไปศึกษาต่อให้เหมาะสม ปรึกษากับครอบครัว พ่อแม่พี่น้อง เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุด และกลับมาใช้ความรู้ที่ได้ไปศึกษามาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net