โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๕๑/๒๕๕๕
การประชุมความเป็นเลิศในการศึกษาของครูและนวัตกรรมการวิจัย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับความเป็นเลิศในการศึกษาของครูและนวัตกรรมการวิจัย พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๑๒๐ คน โดยมี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีปิด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ


รมว.ศธ.กล่าวว่า ๑๒๐ ปีของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครู พัฒนาขึ้นมาเป็นสถาบันราชภัฏ จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใช้เวลาอย่างยาวนาน หากเปรียบเทียบระบบการศึกษาไทยถือว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่เก่าแก่มากที่สุดองค์กรหนึ่งที่ได้ผลิตบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษาอย่างมหาศาล เนื่องจากหลายท่านเป็นผู้มีคุณูปการอย่างมากกับการศึกษาไทย ทั้งในแง่ของการประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ การวางรากฐานที่แข็งแรงให้แก่ระบบการศึกษาไทย เช่น นายสัมพันธ์ ทองสมัคร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ช่วยวางรากฐานทางการศึกษาทางโครงสร้างใหม่ๆ ตั้งแต่ระดับสูงสุดของข้าราชการประจำหลายตำแหน่ง และยังช่วยงานอยู่จนกระทั่งอายุ ๘๐ ปี

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สกอ.

 

 

343 ให้นโยบาย ทปอ.
342 ให้นโยบายอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
328 ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม
326 เปิดตัวกองทุนตั้งตัวได้
314 ผลประชุม กพอ.ครั้งที่ 9/2555
311 เปิดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน
304 บรรยายในงาน 35 ปีสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
297 ให้นโยบายกองทุนตั้งตัวได้ในรายการฟันธง
291 ประชุมพิจารณาเปิด-ปิดภาคเรียน
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สกอ.

Bookmark and Share

ในทางการเมืองก็มีอีกหลายท่าน เช่น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายศักดา คงเพชร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นอกจากเรื่องการศึกษาแล้ว ในด้านอื่นๆ เมื่อได้รับนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาอื่น ก็มีการพัฒนาที่หลากหลาย เกิดคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ด้วย ซึ่งเชื่อว่ายังมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสเข้ามารับรางวัลในครั้งนี้

ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.เน้นย้ำบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการสนับสนุนการศึกษา ๒ เรื่อง คือ

พัฒนาครูไทย ทำอย่างไรที่จะพัฒนาครูไทยให้สามารถสอนนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปให้เป็นคนที่เข้ากันได้กับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แน่นอนว่าจะสอนแบบเดิม เช่น การท่องจำมูลบทบรรพกิจ การเขียนหนังสือให้สวยคือคนเก่ง เพราะคนอื่นเขียนไม่เป็น คนเขียนหนังสือสวย ถือว่าเก่ง แต่ปัจจุบันเขียนสวยก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะคอมพิวเตอร์เขียนได้เร็วกว่า สวยกว่า และมีรูปแบบอักษร (font) ให้เลือกมากมาย ขณะเดียวกันการจะทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์แทนการท่องจำในสมัยเดิม เป็นบทบาทการสอนของครู เชื่อว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นหลักสำคัญในการสร้างครูรุ่นใหม่ และพัฒนาครูที่อยู่ในระบบจำนวนกว่า ๔-๕ แสนคน ให้มีบทบาทสำคัญขึ้นได้ เพราะในแต่ละปีจะรับครูใหม่จำนวนไม่มาก และยังมีคนที่จบครูอีกมากที่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบ ฉะนั้นทำอย่างไรที่จะพัฒนาครูที่อยู่ในระบบให้สามารถสอนในแนวใหม่ สร้างคนในแนวใหม่ได้ เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นวัตกรรมและการวิจัย  การวิจัยอยู่ที่คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ ข้อสำคัญอยู่ที่คุณภาพ การใช้ประโยชน์ แม้จะเป็นการวิจัยศาสตร์พื้นฐานหรือเรื่องของศาสตร์บริสุทธิ์ ก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถนำไปต่อยอดได้ นำไปใช้ได้ แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เกิดประโยชน์เฉพาะผู้วิจัย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณด้านการวิจัยน้อยลง จึงมีคำถามที่ว่าทำไมไม่มีการเพิ่มงบประมาณวิจัย นั่นก็เพราะเราคิดในแง่ตัวเรา แต่หากเราคิดในแง่คนอื่น คิดว่าคนอื่นได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัย เงินก็จะไหลมาเอง เพียงแค่เราคิดนอกกรอบว่า คนอื่นได้อะไรจากงานวิจัย ประเทศชาติได้ประโยชน์อะไร งานวิจัยทั้งหลายจะมีเงินสนับสนุนเข้ามาเอง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้หยิบงานวิจัยที่มีอยู่แล้ว ที่ขึ้นหิ้งไว้ นำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เผยแพร่ให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ คนก็จะเริ่มเห็นประโยชน์ของการวิจัย รัฐบาลและ ศธ.ต้องการจะกระตุ้นและทุ่มเทงบประมาณวิจัยให้มากขึ้น เพราะรู้ดีว่าในโลกยุคปัจจุบันแข่งขันกัน สู้กัน เพื่อทำรายได้แก่ประเทศด้วยงานวิจัย แต่ก็ต้องเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพด้วย

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,058
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net