โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๑๙/๒๕๕๕
ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนาง​เจ้าสิริกิ​ติ์ พระบรมราชิ​นีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยมี ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

218 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 80 ล้านต้น
217 ประกวดภาพวาดอนาคตไทยที่ใฝ่ฝัน
212 ศธ.มอบรางวัลครูสอนดี
205 บรรยายที่ วปอ.
196 พบครูอาสาสมัครอังกฤษ
194 ฝึกจิต ปฏิบัติกาย ถวายพุทธชยันตี
193 ร่วมเฝ้าระวังและขจัดโรคมือ เท้า ปาก
187 ประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
182 ชวนครูเข้าวัด ปฏิบัติธรรม
180 ศธ.อบรมครูสอนฝรั่งเศส
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

รมว.ศธ.ได้กล่าวถวายพระพรว่า ข้าพเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมูเหล่า ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีนี้ มีความพร้อมปลาบปลื้ม ปีติโสมนัส เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาประชุมพร้อมกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธี เฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้เวียนมาบรรจบ อีกวาระหนึ่ง


ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตระหนักในจิต อยู่เป็นนิตย์ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่ นานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ด้วยพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ ที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ และประเทศชาติ บ้านเมือง ทรงตรากตรำพระวรกาย เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมิย่อท้อ ต่อปัญหาอุปสรรค และความเหนื่อยยาก ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็น เป็นสุข แก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

น้ำพระราชหฤทัย ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา เป็นที่ปลาบปลื้ม และซาบซึ้ง ประทับอยู่ในดวงจิต ของพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้


ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลาย ที่มาประชุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีนี้ ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ โปรดอภิบาล ประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์ เทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

สถาพร ถาวรกุล
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

l6
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2012 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net