โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๖๕/๒๕๕๔
มิตซูบิชิ-มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม ร่วมบริจาคช่วยการศึกษา

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) มอบเงิน ๑ ล้านบาทสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ และมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียมบริจาครถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กใช้ในการรับส่งนักเรียน โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

  • มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มอบเงิน ๑ ล้านบาท สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

มร.โนบุยูกิ มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบเงิน ๑ ล้านบาท สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ๕๐ แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารกลางวันและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีอาหารกลางวันทานครบทุกคนในปริมาณที่พอเพียง และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้ว ยังได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสร้างความรู้พื้นฐานในการดำรงชีพให้แก่เยาวชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนจาก ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศให้เข้ารับทุนสนับสนุนการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในครั้งนี้

ข้อมูล : นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม รองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

263 ธ.ช่วยอุทกภัยที่อยุธยา
260 มอบเครื่องหมายคุรุสดุดี
259 มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 16
256 ผลประุชุม ศธ.ครั้งที่ 3/2554
248 แต่งตั้งโฆษก ศธ.
246 คาราวาน ศธ.รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม
244 ข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงานที่ประสบอุทกภัย
237 ประชุมนโยบายต่างประเทศของ ศธ.
232 มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครู
220 ชี้แจงนโยบายการแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

  • มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียมบริจาครถตู้ให้ ศธ.

ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม เป็นประธานในพิธีมอบรถตู้โดยสารปรับอากาศจำนวน ๑ คัน เพื่อมอบให้โรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดนำไปใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรวมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณมูลนิธิโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติด้วยดีตลอดมา

ประธานกรรมการมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม กล่าวว่า มีความประสงค์มอบรถยนต์ให้โรงเรียนบ้านหลุมเงิน และโรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความมุ่งหวังเพื่อนำเด็กนักเรียนทั้ง ๒ โรงมาเรียนรวมกัน และนำครูของทั้ง ๒ โรงเรียนมาทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ตามแผนการดำเนินงานการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จึงคาดหวังว่าการบริจาครถยนต์ในครั้งนี้ จะทำให้การจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนทั้ง ๒ โรงเรียนมีคุณภาพ และส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการของเด็กนักเรียนดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปด้วย

วัลลภา แสงสวัสดิ์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ภาพ นวรัตน์ รามสูต, วัลลภา แสงสวัสดิ์ สำนักงานรัฐมนตรี

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2011 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,050,310
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net