โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๑๘/๒๕๕๔
ศธ.พิจารณาเลื่อนการสอบ O-Net

ศึกษาธิการ - นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ว่ากระทรวงศึกษาธิการอาจจะประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเฉพาะบางโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ระดับน้ำยังไม่ลด ไปเป็นวันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งอาจส่งผลถึงการเลื่อนวันทดสอบ O-Net ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ด้วย อย่างไรก็ตามไม่ต้องการให้เด็กเรียนชดเชย ๗ วัน เพราะจะทำให้เด็กเหนื่อยและเครียดเกินไป จึงอาจชดเชยเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

รมว.ศธ.เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ว่า ศธ.ได้หารือถึงการเตรียมแผนสำรองรองรับไว้กรณีที่อาจจะมีโรงเรียนบางแห่งไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ทันในวันที่ ๖ ธันวาคมนี้ เพราะจากการประเมินเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คาดว่าจะมีโรงเรียนจำนวนหนึ่งในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันดังกล่าว ซึ่งในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนนี้ สพฐ.จะรายงานข้อมูลที่ชัดเจนมาอีกครั้งว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่อาจจะต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีก ๑ สัปดาห์

Follow us on Twitter

 

 

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุด
 ของ รมว.ศธ.

 

 

316 เตรียมกิจกรรม 5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร
315 ติดตามการจัดทำหลักสูตรใหม่ที่เชียงราย
312 โอสถสภาร่วมใจ
308 หารือกับ Apple Computer
307 Big Cleaning Day ที่อยุธยา
305 เลื่อนการสอบโอเน็ต
301 ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 4 จว.เป็น 6 ธค.
300 ให้นโยบายการศึกษาที่อำนาจเจริญ
299 มหกรรมการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่อุบลราชธานี
298 คาราวานรัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยทั่วไทย
   
 

 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

Bookmark and Share

หากเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาที่ ๖ และมัธยมศึกษาที่ ๓ อีกรอบ จากเดิมที่ได้เลื่อนไปแล้ว ๑ ครั้ง โดยนักเรียนชั้น ป.๖ เดิมสอบวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๕๕ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นักเรียนชั้น ม.๓ เดิมสอบวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เลื่อนเป็นวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศผลสอบในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ส่วนนักเรียนชั้น ม.๖ ให้สอบตามปฏิทินเดิม คือวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และประกาศผลสอบวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยได้มอบให้ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ สพฐ.ไปหารือกันในเรื่องนี้ แต่มีแนวโน้มอาจขยับวันสอบ O-Net ออกไปอีก ๒ สัปดาห์ เพื่อให้โรงเรียนส่วนใหญ่มีเวลาจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องสอนชดเชยในวันเสาร์และอาทิตย์ เพราะนโยบาย ศธ.ต้องการให้โรงเรียนสอนชดเชยเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ หากจำเป็นจริงๆ จึงจะสอนชดเชยในวันเสาร์ แต่ไม่ต้องการให้เรียน ๗ วัน เพราะจะทำให้เด็กเหนื่อยเกินไปและเป็นการสร้างความเครียดให้ทั้งเด็กและผู้ปกครอง

ดังนั้น หากเลื่อนวันสอบ O-Net ออกไปอีก ๒ สัปดาห์แล้ว จะมีเวลาเหลือเพียงพอให้โรงเรียนที่เปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๓ ธันวาคมนี้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้จบครบหลักสูตรโดยอาศัยเพียงการสอนชดเชยในวันปกติ ไม่ต้องสอนชดเชยในวันเสาร์ ยกเว้นบางโรงเรียนที่น้ำท่วมหนัก จำเป็นต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปมาก ก็อาจจะต้องสอนชดเชยในวันเสาร์ตามความจำเป็น แต่จะไม่ให้สอนชดเชยในวันอาทิตย์เด็ดขาด และเมื่อเลื่อนวันสอบ O-Net ไปแล้ว ก็จำเป็นจะต้องเลื่อนปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ.ออกไปด้วย อย่างไรก็ตามกำหนดการสอบ O-Net ที่แน่นอน จะสามารถประกาศได้เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สทศ.ก่อน จากนั้น สพฐ.จึงจะสามารถประกาศปฏิทินการรับนักเรียนใหม่ได้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : ไทยรัฐออนไลน์

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2011 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,050,310
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net