โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี แนะนำ สร. รับเรื่องราวร้องทุกข์ สร.สาร

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๑๓/๒๕๕๔
พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

ายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันวชิราวุธ” ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

Follow us on Twitter

 

 
 More Resources

 ข่าวล่าสุดของ รมว.ศธ.
 เกี่ยวกับ สป.

   
306 ผลประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 9  
253 ประชุมผู้บริหาร รร.เอกชนทั่วประเทศ  
250 ผลประชุม กคศ. ครั้งที่ 8/2554  
231 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  
 
 
 

ข่าวย้อนหลังในรอบปีเกี่ยวกับ สป.

Bookmark and Share 

ในช่วงเช้า รมว.ศธ.ได้นำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีลูกเสือเนตรนารีจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ เข้าร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ คน

ข้าฯ ลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ      ขอน้อมนบ บาทบง พระทรงศรี
พระบาท มงกุฎเกล้า จอมเมาลี      ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตสาห์ อบรม บ่มนิสัย            ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา            เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจัน ทราทิตย์ ประสิทธิแสง    กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน               ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมว.ศธ.ได้เป็นประธานในพิธี “วันวชิราวุธ” ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนายนิวัตร นาคะเวช เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมการถวายราชดุดี ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร


รมว.ศธ.กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และพสกนิกรชาวชาวไทยทั้งปวง เนื่องจากวันวชิราวุธ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย บรรดาลูกเสือทุกหน่วยเหล่า ได้น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาในนาม “คณะลูกเสือแห่งชาติ” และถวายราชสดุดี กับทั้งได้เชิญชวนลูกเสือเนตรนารีทั่วทั้งประเทศมาปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ซึ่งนับเป็นประเพณีของลูกเสืออันดีงาม ที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

นับเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาพบปะกับบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาในวาระสำคัญนี้ ทั้งนี้กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ รวมไปถึงการสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ดั้งนั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง จึงจะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าของชาติในอนาคต

สถาพร ถาวรสุข
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

กรณีนำข่าวจากสำนักงานรัฐมนตรีไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของท่าน กรุณาให้เครดิตแหล่งที่มาด้วย, ขอขอบคุณ

 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว
: นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
   S u p p o r t  A l l  M a j o r  W e b  B r o w s e r
 


   Copyright 2004-2011 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 744,388, 2008 1,027,420, 2009 1,251,155, 2010 1,050,310
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net