โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

นโยบายการศึกษาเอกชนชายแดนใต้

จังหวัดนราธิวาส - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (26 สิงหาคม)

ข้อบังคับคุรุสภา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา
การพิจารณาประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ (26 สิงหาคม)

แต่งตั้ง ผศ.-รศ.

ก.พ.อ.เห็นชอบแต่งตั้ง
ผศ. และ รศ. จำนวน 56 ราย
(26 สิงหาคม)

การศึกษาเอกชนชายแดนใต้

รมช.ศธ.มอบนโยบายในการประชุม
เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด
ชายแดนใต้ ที่นราธิวาส (26 สิงหาคม)

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศธ.เตรียมปรับระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นระบบสอบกลาง
(24 สิงหาคม)

สถาบันศึกษาปอเนาะ

รมช.ศธ. เปิดงาน "มหกรรมการจัดการ
เรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
ชายแดนใต้" ที่ปัตตานี (25 สิงหาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ