โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

หารือความร่วมมือกับไอร์แลนด์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ H.E. Mr Ciaran Cannon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าไอร์แลนด์

Partnership School

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ลงพื้นที่บุรีรัมย์
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา และประชุม
คณะกรรมการ Partnership School

ประชุมบอร์ด กศน.

นพ.ธีระ​เกียรติ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม และประสานความ
ร่วมมือ กศน. ครั้งที่ 1/2561

สถาบันการอาชีวศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ศ.คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร ตรวจเยี่ยม
หลักสูตรโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ