โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุมองค์กรหลัก

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ  แถลงผลการประชุมองค์กรหลัก โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (21 กุมภาพันธ์)

รมว.ศธ.ฮ่องกงเยือนไทย

นายเอ็ดดี้ อึ๊ง รมว.ศึกษาธิการฮ่องกง
เดินทางมาเยือนไทยในฐานะแขกของ
กระทรวงศึกษาธิการ (21 กุมภาพันธ์)

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

กศจ.ระยอง จัดเตรียมแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด เพื่อรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(21 กุมภาพันธ์)

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลประชุมคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2/2560
(20 กุมภาพันธ์)

ให้นโยบาย ทปอ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
มอบนโยบายในการประชุมสามัญ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) (19 กุมภาพันธ์)

ค่าใช้จ่ายไปราชการ

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ล่าสุด
มีผลใช้บังคับวันนี้
(19 กุมภาพันธ์)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ