โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษารองรับระเบียงเศรษฐกิจ

จ.ชลบุรี - กระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการจัดทำแผนจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560  (24 มีนาคม)

ชุมนุมลูกเสือภาคกลาง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดงานชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.2559
(24 มีนาคม)

ผลประชุม ก.ค.ศ.

ผลการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2560
(23 มีนาคม)

สนับสนุนวงโยธวาทิต

สมาคมการประกวดวงโยธวาทิตโลก
(ประเทศไทย) นำคณะวงโยธวาทิต
ซึ่งชนะเลิศระดับโลก โชว์การแสดง
ที่ ศธ. (23 มีนาคม)

การเปิดสอบครูผู้ช่วย

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์กรณีการเปิดรับ
สมัครสอบครูผู้ช่วย
โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ไม่ได้เรียนครู มีโอกาสสมัครสอบ
(23 มีนาคม)

ผู้ประกอบการชุมชน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ร่วมพิธีลงนาม
ความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 2
(22 มีนาคม)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ