โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

วันครู ครั้งที่ 61

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ภายใต้ธีม "พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน (16 มกราคม)

ห้องเรียนกีฬา

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬาแล้ว
ชั้น ม.4 วันที่ 14-22 มกราคม
ส่วนชั้น ม.1 รับสมัคร 20-24 กุมภาพันธ์นี้ (14 มกราคม)

วันเด็กแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2560 (14 มกราคม)

แต่งตั้งผู้ตรวจราชการฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ
แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ 3 ราย
(14 มกราคม)

ช่วยเหลือประชาชน

รัฐบาลจัดกิจกรรม "รัฐบาลโดยกระทรวง
ศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน"
(13 มกราคม)

บรรยายที่ รร.ศรีอยุธยา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ
ให้แก่ครูและนักเรียนชั้น ม.5
โรงเรียนศรีอยุธยา (12 มกราคม)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ