โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

กรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในอาเซียน (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia) (25 เมษายน)

ผลิตกำลังคนรองรับ EEC

สอศ.จัดประชุมพิจารณากรอบแนวทาง
การผลิตกำลังคนการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(24 เมษายน)

Sport Program

พล.อ.สุรเชษฐ์ เยี่ยมให้กำลังใจ
นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีม
"Sport Program" (24 เมษายน)

สอบครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
แข่งขันครูผู้ช่วย ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา
(24 เมษายน)

แถลงข่าว

แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษา
นานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
ระหว่าง 3-4 พ.ค.นี้ ที่โรงแรม
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ (24 เมษายน)

อนุมัติเชี่ยวชาญ 8 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8 ราย
(24 เมษายน)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ