โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลการประชุม สสค.

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ครั้งที่ 1/2557 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม (31 ตุลาคม)

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ศธ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดชัยชนะ
สงคราม ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ฯ
เพื่อถวายบำรุงพระอาราม 1,410,259.25 บาท
(30 ตุลาคม)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 ที่ ศธ.
(29 ตุลาคม)

แนวทางจัดการศึกษาคนพิการ

ที่ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ระยะ 5 ปี  (28 ตุลาคม)

จัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ

รมว.ศธ.เปิดเผยถึงแนวทางจัดระบบดูแล
และส่งเสริมศักยภาพของเด็กอัจฉริยะ
(25 ตุลาคม)

ช่วยเหลือ รร.ถูกลอบวางเพลิง

ศธ.อนุมัติงบประมาณกว่า 23 ล้านบาท
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 หลัง ให้แก่
โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ถูกลอบวางเพลิง
(24 ตุลาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ