โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ศธ.เตรียมจัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะ

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาเด็กอัจฉริยะว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรวบรวมข้อมูลเด็กอัจฉริยะ เพื่อจัดระบบดูแลและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ (25 ตุลาคม)

ช่วยเหลือ รร.ถูกลอบวางเพลิง

ศธ.อนุมัติงบประมาณกว่า 23 ล้านบาท
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 หลัง ให้แก่
โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ถูกลอบวางเพลิง
(24 ตุลาคม)

ปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม

รมว.ศธ.เปิดเผยแนวทางการดำเนินงาน
การปฏิรูปการศึกษาในภาพรวม
(23 ตุลาคม)

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการ
ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(23 ตุลาคม)

ออท.ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ

รมว.ศธ.หารือความร่วมมือกับนายชิเกะกะซุ
ซะโตะ (H.E. Mr. Shigekazu Sato)
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
(18 ตุลาคม)

หารือกับกรรมการคุรุสภา

รมว.ศธ. ประชุมหารือกับ
คณะกรรมการคุรุสภา (17 ตุลาคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ