โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ-กรอ.อศ.

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) กับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) (5 พฤษภาคม)

ประชุมศึกษาธิการภาค

รมว.ศธ.ประชุมร่วมกับศึกษาธิการภาค
เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมมอบแนวทาง
นโยบายในการปฏิบัติงาน (4 พฤษภาคม)

บรรยายการศึกษาไทย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศธ.
บรรยาย “ถึงเวลาของการคิดใหม่ใน
วงการศึกษาไทย” (4 พฤษภาคม)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Core
Smart Trainer ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กุญแจสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(3 พฤษภาคม)

ประชุมชี้แจง รร.ประชารัฐ

สพฐ.จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
ให้โรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1
3,342 โรงเรียน
(2 พฤษภาคม)

เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาก
(29 เมษายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ