โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

นโยบายการส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะ

จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ให้นโยบายในพิธีปิดการประชุมการบูรณาการการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (8 ธันวาคม)

มอบทุนรายปีต่อเนื่อง

ศธ.มอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ให้กับทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ จชต.
(8 ธันวาคม)

การวิจัย Thailand 4.0

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง “การวิจัยเพื่อขับเคลื่อน
Thailand 4.0”
(8 ธันวาคม)

ผลประเมิน PISA

ศธ.แถลงข่าวผลการประเมิน PISA2015
ของประเทศไทย (7 ธันวาคม)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
รมว.ศึกษาธิการ
(7 ธันวาคม)

อำลาตำแหน่ง

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ พบปะและ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับผู้บริหาร
และข้าราชการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
(7 ธันวาคม)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ