โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

พบสภานักเรียน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พบสภานักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา (28 กันยายน)

พระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
จำนวน 13,687 คน
(27 กันยายน)

ตรวจเยี่ยม รร.ขนาดเล็ก

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่สุราษฎร์ธานี
(27 กันยายน)

แก้ไขปัญหาทุจริต ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการทุจริต ศธ.
(27 กันยายน)

ผลประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 5/2559
โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุม
(26 กันยายน)

ตรวจเยี่ยม รร.สะเต็มศึกษา

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษา ของ
รร.สุราษฎร์พิทยา
(27 กันยายน)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ