โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ห้ามขายสลากกินแบ่งในสถานศึกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000บาท และขายแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

17 ผลงานเด่นด้านการศึกษา

เอกสารประกอบวีดิทัศน์ "17 ผลงานเด่น
ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ"

ทุน ม.ท.ศ.

มติ ครม. ขอความร่วมมือหน่วยงานและ
รัฐวิสาหกิจ จัด CSR ร่วมสมทบทุน
การศึกษา ม.ท.ศ.

รับราชการต่อ

ครม.อนุมัติร่างกฎ ก.พ. ให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญอายุ 60 ปี รับราชการ
ต่อไป

วันหยุดราชการประจำปี

ครม.รับทราบกำหนดให้วันที่ 4 พ.ค.
เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ
ประจำปี รวมวันหยุดทั้งปีมี 19 วัน

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบาย รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855 2018 1,795,393
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ