โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

รมว.แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะ

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ H.E. Ngeema Sangay Chenpo รมว.แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ของราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการศึกษา (30 มกราคม)

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปการเสวนา "ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ที่มีการเสวนาผ่านระบบ Video Conference
ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่างๆ
(29 มกราคม)

เปิดเสวนาปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศธ.เป็นประธานเปิดการเสวนา
"ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(
29 มกราคม)

ผลการประชุม ก.พ.อ.

รมช.ศธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2558 (28 มกราคม)

ผลประชุมปฏิรูปการศึกษา

ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ 2/2558 (28 มกราคม)

พิธีสวนสนามยุวกาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธี
ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดไทย
(27 มกราคม)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ