โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

รับรองหลักสูตรอาชีวะนานาชาติ

ศธ.โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ รับรองหลักสูตรออนไลน์ด้านดิจิทัลของ IBM และ Microsoft

ศูนย์ Innogineer Studio

นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เป็นประธาน
เปิดศูนย์ Innogineer Studio คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561
เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์
เพื่อสร้างคนไทย 4.0

ครูภาษาจีน

สถาบันภาษาจีน สพฐ. จัดโครงการ
ค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

โครงการทำมาค้าขาย

โครงการทำมาค้าขาย ของโรงเรียน
โครงการสานพลังประชารัฐ และโรงเรียน
ร่วมพัฒนา ภาคใต้

 
   
 

 

 


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

S O C I A L
M E D I A

Follow us on Twitter 

 
 
 
 

ข่าวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550
PV 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943 2017 2,375,855
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ