โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผลประชุมองค์กรหลัก

ศึกษาธิการ- พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (25 พฤศจิกายน)

นโยบายอาชีวะ

รมช.ศธ."สุรเชษฐ์" เปิดการประชุม
SEA-TVET และตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
อาชีวะที่อุบลราชธานี (27พฤศจิกายน)

ประชุมกับ กกอ.

รมว.ศธ.หารือกับคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(26 พฤศจิกายน)

ผลประชุมองค์กรหลัก

ผลประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(25 พฤศจิกายน)

ติดตามโครงการ

รายงานผลติดตามการดำเนินโครงการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาก
Smart Trainer (24 พฤศจิกายน)

ราชกิจจาฯ ที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้ง
ศาสตราจารย์ 2 ราย
(25 พฤศจิกายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ