โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

แถลงข่าวทุน ODOS-การทดสอบของชาติ-ของขวัญปีใหม่

ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ในประเด็นการปรับแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 และการจัดทดสอบ GAT/PAT ของ สทศ. และของขวัญปีใหม่ของ ศธ. (26 พฤศจิกายน)

ประชุม จนท.อาวุโสของซีมีโอ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ซีมีโอ) ครั้งที่ 37 (26 พฤศจิกายน)

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ครม.เห็นชอบ (ร่าง) แผนการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (25 พฤศจิกายน)

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

รมว.ศธ.เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และ
ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (25 พฤศจิกายน)

แชร์กระดาษคำตอบ GAT

รมว.ศธ.เปิดเผยกรณีนักเรียนแชร์โพสต์
กระดาษคำตอบ GAT ลงอินสตาแกรม
(25 พฤศจิกายน)

สอบผู้บริหาร-38ค.(2)-ครูผู้ช่วย

ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์สอบ รอง ผอ./ผอ.
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2)
และครูผู้ช่วย (24 พฤศจิกายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐบาลไทย

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 

 
 
 
 

   ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  
บรรณาธิการข่าว : กุณฑิกา พัชรชานนท์, นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel 02 280 0309, 02 281 7859 Fax 02 282 5765

  หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

  
AmazingCounters.com
 


   Copyright 2004-2014 สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390
   Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ