โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

ครูคู้ สัญจร จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด "ครูตู้สัญจร" เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี ที่โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด (24 มิถุนายน)

เยือนติมอร์ เลสเต

มว.ศธ.ในฐานะประธานสภาซีเมค
เดินทางไปเยือนติมอร์ เลสเต
(23 มิถุนายน)

ปรับโครงสร้าง ศธ.

ประเด็นข่าวการปรับโครงสร้างใหม่
ของ ศธ. และการบูรณะและอนุรักษ์
วังจันทรเกษม (22 มิถุนายน)

คำสั่ง คสช.

คำสั่ง คสช. เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนและนักศึกษา (21 มิถุนายน)

หารือกับเคมบริดจ์

รมช.ศธ.หารือกับเคมบริดจ์ในการประเมิน
กรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทย์-คณิต-เทคโนโลยี (21 มิถุนายน)

หารือกับ สสวท.

ผลหารือกับ สสวท.ในการพัฒนาวิธี
การสอนของครูวิชาวิทย์-คณิต และ
ให้ความสำคัญกับภาษาไทย
(21 มิถุนายน)

   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter

รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ