โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

บริการย้อมผ้าดำและครัวกระทรวงศึกษาธิการ

ท้องสนามหลวง: รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ กศน. รวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานบริการย้อมผ้าดำ และครัวกระทรวงศึกษาธิการ (24 ตุลาคม)

ประชุม ศธ.ส่วนหน้า

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.
มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและ จนท.
ศึกษาธิการส่วนหน้า (21 ตุลาคม)

สานพลังประชารัฐ

ผลการประชุมคณะทำงานสานพลัง
ประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ E2 (22 ตุลาคม)

มาตรฐานอาชีพ

รมว.ศธ.เป็นประธานการประชุมมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ" (20 ตุลาคม)

ตักบาตรถวายอาลัย

ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ตุลาคม)

เยี่ยมสำนักงาน ก.ค.ศ.

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมและรับฟัง
แผนการดำเนินงานปีงบ 2560 ของ
สำนักงาน ก.ค.ศ. (19 ตุลาคม)

 
   

 

Like us on Facebook Follow us on Twitter


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

รวมภารกิจด้านต่างประเทศล่าสุด..ของรัฐมนตรี

 

 
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ