พฤหัสบดี, ๐๓ ก.ย. ๒๕๕๘
You are here: Home
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับย้าย โอน หรือบรรจุบุคคลที่ไม่มีใบประกอบฯ มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การรับย้าย โอนข้าราชการอื่น หรือบรรจุบุคคลผู้ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการโดยที่ผู้นั้นไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
**รายละเอียดดังไฟล์แนบ**
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๒ น.
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 55) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ.
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)

 1) หนังสือที่ ศธ 0201.4 8279 ลว. 20 ส.ค. 55 (.pdf)
 2) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf)
 3) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc)
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔:๒๗ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ว11/2554 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม ว11/2554 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง
**ว11/2554** 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑:๐๑ น.
 
หลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราเงินเดือนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
**รายละเอียดดังไฟล์แนบ**

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐:๑๐ น.
 
คู่มือการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.
คู่มือการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๐:๓๑ น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL