Home

สถิติการเข้าชมเว็บ

Content View Hits : 605459

Like

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

LAST_UPDATED2
Read more...
 
ประกาศผลการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
ประกาศผลการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
LAST_UPDATED2
 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2 PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2
LAST_UPDATED2
 
คู่มือการปฏิบัติงาน"สำนักอำนวยการ" PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัดสำนักอำนวยการ เช่น กลุ่มช่วยอำนวยการ กลุ่มบริหารงานกลาง กลุ่มบริการงานบุคคล กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มงานสารนิเทศ และศูนย์บริการประชาชน

LAST_UPDATED2
Read more...
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง และการขยายระยะเวลาการใช้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2