จันทร์, ๐๖ ก.ค. ๒๕๕๘

สถิติการเข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 434273
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๐:๐๐ น.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓:๓๘ น.