Home

สถิติการเข้าชมเว็บ

Content View Hits : 606057

Like

กบข. จัดสวัสดิการปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำให้สมาชิก กบข. ทั่วประเทศ PDF Print Email
DATE_FORMAT_LC2

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง โครงการบ้านกรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นสินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิก กบข.ทั่วประเทศ

 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า ธนา คารได้เร่งขยายสินเชื่อไปยังลูกค้าในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อย ทั้งในส่วนของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในส่วนของสินเชื่อรายย่อยสำหรับข้าราชการนั้น  ขณะนี้ยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอีกจำนวนมาก  ดังนั้น ธนาคารจึงได้ร่วมกับกบข.จัดสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยให้กับข้า ราชการ ซึ่งเป็นสมาชิกของกบข.กว่า 1,100,000 คน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในเงื่อนไขพิเศษและอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สำหรับเงื่อนไขการขอกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือกู้เพื่อไถ่ถอน (Refinance) สมาชิกกบข. สามารถกู้ได้สูงสุด 100% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่อนชำระภายในระยะเวลา 30 ปี โดยในเดือนที่ 1-3 ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 0% เดือนที่ 4-12 คิดอัตรา MLR-4.2%ต่อปี ปีที่ 2  คิดอัตรา MLR-2% ต่อปี  ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดอัตรา MLR-0.5% ต่อปี  ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นขอใช้บริการสินเชื่อได้ที่สาขาของธนาคารกว่า 880 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ไปจนถึงสิ้นปี 2553 

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิกกบข.แล้ว ธนาคารยังให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออเนกประสงค์ รวมทั้งสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏที่ให้กู้สูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือน สำหรับใช้เป็นวงเงินกู้ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ  ขณะนี้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกว่า 8,100 แห่ง และในปีนี้ ธนาคารมีแผนขยายการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถอนุมัติสินเชื่อเพิ่มในปีนี้จำนวน 20,000 ล้านบาท

ด้านนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข. ) กล่าวว่า “ความร่วมมือในโครงการบ้านกรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิกครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกสวัสดิการหลักที่ กบข.จัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ เพื่อการไถ่ถอนจำนอง ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษดังกล่าวนี้ น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่อง การผ่อนชำระ
แก่สมาชิก คาดว่าโครงการดังกล่าวนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาชิก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีสมาชิก กบข. จำนวนมากติดตามสอบถามถึงการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้มาอย่างต่อ เนื่อง” การจัดสวัสดิการ โครงการบ้านกรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิกครั้งที่ 1 ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือมีที่ อยู่อาศัยที่ดีขึ้นตามลำดับ ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นการ รองรับการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยในปี 2553 ได้กำหนดแผนงานเชิงรุกในการจัดทำสวัสดิการใหม่ๆ แก่สมาชิกให้มากขึ้นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านที่อยู่อาศัย  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ และการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต


สอบถามรายละเอียดข้อมูลโครงการได้ที่
• ศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย โทร.1551 /
www.ktb.co.th / อีเมล์ CLOAKING
• ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.โทร.1179 กด 6 /
www.gpf.or.th /  อีเมล์ CLOAKING

แหล่งที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th)

 

LAST_UPDATED2
 
FOOTER_LINE1
FOOTER_LINE2