อังคาร, ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘
You are here: Home กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ พ.ร.บ. นานาสาระน่ารู้กับ KM
เอกสารการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

เอกสารการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการ
- Assessment Workshop (เอกสารประกอบการประชุม กก.1-IDP-2554).pdf
- IDP Workshop.pdf
- เอกสารแนบประชุม (IDP) 1-2554.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๒๑ น.