อังคาร, ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
You are here: Home

Who's Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 432099

สำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ของ สป. จำนวน ๖ ตำแหน่ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ะกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๔ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๔ น.
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 5 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 5
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 , 3 , 5 , 11 , 12 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (17 ตำแหน่ง)
 
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๒ น.
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. (ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

1) หนังสือที่ ศธ 0201.4 ..... (.pdf)

2) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf)

3) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๑ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นางอัญชลี โพธิ์พาด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นางอัญชลี โพธิ์พาด
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของ น.ส.วาสนา น้อยบ้านป่า PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของ น.ส.วาสนา น้อยบ้านป่า
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
1) แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล : กรณีการย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
2) การพัฒนาระบบหมุนเวียนงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๔๒ น.
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL