พุธ, ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗
You are here: Home

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 329231

สำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๕๕ น.
 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๑๖ น.
 
หนังสือเวียน ก.ค.ศ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศธ 0206.5/ว 14)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มี วิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุก ตำแหน่ง (ศธ 0206.3/ว 13)

- หนังสือนำ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศธ 0206.3/ว 8)
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ.2556 (ศธ 0206.7/257)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๔๐ น.
 
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๔๗ น.
 
การเลื่อนเงินเดือนครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ต.ค. 56 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนเงินเดือนครู ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 ต.ค. 56 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๓๘ น.
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือมีลักษณะต้องห้าม (นร 1011/ว 10 ลว. 28 มิ.ย. 2556) 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๓๗ น.
 
รายงานติดตามผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบฟอร์มรายงานติดตามผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2556 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๒๙ น.
 
ประกาศข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๔๓ น.
 
เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานของ สป. ตาม ว.10/48 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงานของ สป. ตาม ว.10/48 ของแต่ละสายงาน
- ประกาศ อ.ก.พ. สป.ศธ.
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน (นักวิเทศสัมพันธ์, นิติการ, บรรณารักษ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑:๒๐ น.
 
รับสมัครสมาชิกสโมสรข้าราชการ สป.ศธ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.
รับสมัครสมาชิกสโมสรข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก (งานสวัสดิการ)
**แบบฟอร์มใบสมัคร** 
 
ภาพกิจกรรมศิลปะการสื่อสารจูงใจ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

โครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ(ศิลปะการสื่อสารจูงใจ) ปี 2556

  ภาพกิจกรรม 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๓๒ น.
 
ภาพกิจกรรมจริยธรรมสัญจร PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๐๙ น.
 
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 2
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:๓๐ น.
 
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2555
 
พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
- พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการดูแล พ.ศ.2556 
- แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
- หนังสือรับรองประวัติและคุณสมบัติ 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๔๒ น.
 
แบบฟอร์มบริหารระดับสูง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

แบบฟอร์มบริหารระดับสูง

**รายละเอียดดังเอกสารแนบ**

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๑๐ น.
 
หลักสูตรการสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าัรับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ (ศธ 0206.6/ว 12 )
 
การแต่งตั้งข้าราชการครูฯให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

 ศธ 02060./ว 19 ลว. 4 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการ ภายหลังที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

 ศธ 0206.4/1032 ลว. 3เม.ย. 52 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๒๑ น.
 
แบบคำร้องขอโอน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบคำร้องขอโอนสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๒๘ น.
 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
- หนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (หนังสือนำ)
หนังสือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว9)

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
แบบคำร้องขอย้าย
หนังสือ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 9
หนังสือ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 9
หนังสือ สพฐ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว 9
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘:๔๖ น.
 
ตารางกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสัดส่วนเงินเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ตารางกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
**รายละเอียดดังไฟล์แนบ** 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๕๕ น.
 
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
 ว9/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ว10/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ว11/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙:๐๙ น.
 
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
**เอกสารดังไฟล์แนบ** 
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ.2556 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๓๗ น.
 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ว.19/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว.20/2555 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๔๒ น.
 
แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แผนพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๕:๓๑ น.
 
การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ประจำปี 2555

**รายละเอียด**

- บันทึกการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

- กฎ ก.ค.ศ. 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘:๔๘ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL