พุธ, ๐๗ ต.ค. ๒๕๕๘
You are here: Home

สำหรับสมาชิกสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ราย  น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 18 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 

**แก้ไขใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม**


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๒๐ น.
 
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. - 28 ส.ค. 2558
1) แบบสอบถาม ความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) แบบสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2863 ภายใน 1178

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๖ น.
 
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๑ น.
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๐ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๔ น.
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๗ น.
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายไกรศร และนายธนาวุฒิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายไกรศร คงสกุล และนายธนาวุฒิ ตรงนิตย์
 
คลังหนังสือเวียน ก.พ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
คลังหนังสือเวียน จากสำนักงาน ก.พ. รวบรวมหนังสือเวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามหัวข้อต่างๆ การพัฒนาข้าราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง วินัย อุทธรณ์ การเลื่อนตำแหน่ง การนับเวลาราชการ การดำรงตำแหน่ง การบรรจุกลับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การโอน การย้าย การรับรองคุณวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
คำขวัญสำนักอำนวยการ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สำนักอำนวยการ สป. มีคำขวัญเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมในเรื่องการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind

"ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ"

 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๖ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ว6/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ว7/2558 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๐๒ น.
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL