ศุกร์, ๐๙ ต.ค. ๒๕๕๘
You are here: Home

สำหรับสมาชิกสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
 
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
 
ประกาศผลการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศผลการคัดเลือกระดับชำนาญการพิเศษ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๐๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๑ น.
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ.
1) หนังสือที่ ศธ 0201.4 ..... (.pdf)

2) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf)

3) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๑๓ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำรวจคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น)
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี
 
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของนายอางอาจ อินทนิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของนายอางอาจ อินทนิ
 
รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานรัฐมนตรี
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)
 
แบบสำรวจระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนการบริหารงานบุคคล สอ.สป. ประจำปีงบประมาณ 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบสำรวจระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกระบวนการบริหารงานบุคคล สอ.สป. ประจำปีงบประมาณ 2558
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ราย  น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 18 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 

**แก้ไขใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม**


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๒๐ น.
 
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. - 28 ส.ค. 2558
1) แบบสอบถาม ความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) แบบสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2863 ภายใน 1178

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๖ น.
 
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๑ น.
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๐ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๔ น.
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL