พฤหัสบดี, ๐๓ ก.ย. ๒๕๕๘
You are here: Home

สำหรับสมาชิกสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ราย  น.ส.ชนัดดา หุ้นสวัสดิ์
 
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ราย นายวิโรจน์ สุริยายนต์
 
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑ น.
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๔ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป.
 
คลังหนังสือเวียน ก.พ. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
คลังหนังสือเวียน จากสำนักงาน ก.พ. รวบรวมหนังสือเวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตามหัวข้อต่างๆ การพัฒนาข้าราชการ การบรรจุ การแต่งตั้ง วินัย อุทธรณ์ การเลื่อนตำแหน่ง การนับเวลาราชการ การดำรงตำแหน่ง การบรรจุกลับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การโอน การย้าย การรับรองคุณวุฒิ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๑๖ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กพร. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ นายวรัท  พฤกษากุลนันท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 18 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2558 

**แก้ไขใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม**


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๒๐ น.
 
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์กร สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ 20 ก.ค. - 28 ส.ค. 2558
1) แบบสอบถาม ความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) แบบสำรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับความผาสุก และความผูกพัน ของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

3) แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2863 ภายใน 1178

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๖ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๑ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๐ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายธวัชชัย จันทร์ไตรรัตน์
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ : การบริหารตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๗ น.
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดราย นายไกรศร และนายธนาวุฒิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ราย นายไกรศร คงสกุล และนายธนาวุฒิ ตรงนิตย์
 
คำขวัญสำนักอำนวยการ สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

สำนักอำนวยการ สป. มีคำขวัญเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมในเรื่องการมีจิตมุ่งบริการ Service Mind

"ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ"

 
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สป. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สป. พ.ศ.2558
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL