ศุกร์, ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘
You are here: Home

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 407744

สำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๓๔ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
แบบสำรวจการจัดสรรทุนตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
1) เอกสารหมายเลข 1-8.xls
2) แบบสำรวจการจัดสรรทุนตามความต้องการของกระทรวงศึกษาธิการ.docx
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดของ น.ส.ผุสดี เขตสมุทร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเชี่ยวชาญ
1) แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารงานบุคคล : กรณีการย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
2) การพัฒนาระบบหมุนเวียนงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๔๒ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งบรรณารักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งบรรณารักษ์
 
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดของ นายพิทักษ์ ไทยแก้ว PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดของ นายพิทักษ์ ไทยแก้ว
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งทั่วไป ระดับอาวุโส PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

 

 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ (17 ตำแหน่ง)
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป. (5 ตำแหน่ง)
1) รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.   2 ตำแหน่ง
2) รองเลขาธิการ กศน.   2 ตำแหน่ง
3) รองเลขาธิการ สช.   1 ตำแหน่ง 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
รับสมัครนิติกรชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น)
 
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง และการขยายระยะเวลาการใช้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 , 3 , 5 , 11 , 12 และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน) สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิด ของ น.ส.ณัฐมน ณ ถลาง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิด ของ น.ส.ณัฐมน  ณ ถลาง
 
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อและผลงานผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
UNDO ข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เอกสารบรรยายโครงการ UNDO สำหรับข้าราชการผู้รับบำนาญ ผู้รับเบี้ยหวัด และวิธีคำนวณเปรียบเทียบ กบข. กับบำนาญตาม พรบ. 2494 (excel)
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๕๗ น.
 
รับสมัครผู้อำนวยการ ศอ.บต. PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา (ศอ.บต.) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2558
 
รับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL