จันทร์, ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗
You are here: Home

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 367928

สำหรับสมาชิกป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำหน่ายเสื้อเหลืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำหน่ายเสื้อเหลืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีให้เลือก 2 แบบ
1. เนื้อผ้าฝ้ายทอมือ   ราคา  195  บาท 
2. เนื้อผ้า ทีซีลาคอส (ด้านหลังปัก "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน")   ราคา  220  บาท
ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป. ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก โทร. 02-6285624  ภายใน 1182 โทรสาร 02-6285623  หรือติดต่อคุณอนุทิน  คำคม โทร. 085-1518838

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:๓๑ น.
 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๕๘ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ประกาศรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 30 ตำแหน่ง (เพิ่ม 13 ตำแหน่ง) 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๐๔ น.
 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 , 2 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๐:๐๐ น.

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สป.ศธ. 
(ประกาศใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป)
คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI (จากสำนักงาน ก.พ.)

 1) ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (.pdf) 
 2) เอกสารประกอบการประเมิน(เอกสารหมายเลข 1-4) (.doc) 

      *** ....เพิ่มเติม.... ***

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓:๓๔ น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ระดับชำนาญการ
เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานผลงานระดับชำนาญกาาร.pdf
เอกสารประกอบการสมัครรับโอน ระดับชำนาญการ.doc

ระดับปฏิบัติการ
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
- แบบคำร้องขอโอน ระดับปฏิบัติการ.doc

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๑๕ น.
 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคลากรในสังกัด สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
3. การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 
4. เอกสารประกอบและตัวอย่างการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙:๔๑ น.
 
คำชี้แจงและแบบฟอร์มกำหนดกำลังคน (Manning Analysis ของ สป) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๐๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
คำชี้แจงและแบบฟอร์มกำหนดกำลังคน (Manning Analysis) ของ สป.
 
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง(ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประกาศรายชื่อบุคลากรเกษียณ ปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- รายชื่อข้าราชการเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 
- รายชื่อลูกจ้างประจำเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 
- แก่ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 (เพิ่มเติม)
- แก่ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 (เพิ่มเติม 2) 
แก่ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557 (เพิ่มเติม 3)
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๑๕ น.
 
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ กสจ. ชุดที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ชุดที่ 9
 
เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของ สป.ศธ.
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- รายละเอียด 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕:๕๓ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
การสรุปประเด็นเพื่อการนำเสนอ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
การสรุปประเด็นเพื่อการนำเสนอ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:๕๙ น.
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิดเพื่อแต่งตั้งให้เป็นระดับชำนาญการ น.ส.วรรษมน PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการ  ราย น.ส.วรรษมน จันทร์โอกุล
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ระดับบริหารต้น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
 
รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการ ของนางโสภิษฐ์ แก้วกนก PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อ ผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการ  ของนางโสภิษฐ์ แก้วกนก
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ ๐๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
รับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมิน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑:๑๐ น.
 
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
รับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป. PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สป. 
 
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
 
ผลสำรวจข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

- ผลสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของข้าราชการ สป. (.doc)
- ผลการประเมินคุณภาพชีวิตการทำงาน และความสุขของข้าราชการ สป. (.doc)
- ผลสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการ สป. (.pdf) 

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL