เขตตรวจราชการส่วนกลาง
กทม.  เขต 1 เขต 2 | เขต 3 |
เขตตรวจราชการที่ 1
ปทุมธานี เขต 1เขต 2 |
นนทบุรี  เขต 1เขต 2 |
สมุทรปราการ เขต 1เขต 2 |
พระนครศรีอยุธยา เขต 1| เขต 2|
อ่างทอง
เขตตรวจราชการที่ 2
ลพบุรี เขต 1เขต 2 |
ชัยนาท
นครนายก
สระบุรี เขต 1 เขต 2 |
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี เขต 1เขต 2เขต 3 |
เขตตรวจราชการที่ 3
ชลบุรี เขต 1 เขต 2เขต 3 |
ฉะเชิงเทรา เขต 1เขต 2 |
ระยอง เขต 1เขต 2 |
จันทบุรี เขต 1เขต 2 |
ตราด
ปราจีนบุรี
สระแก้ว เขต 1เขต 2 |
เขตตรวจราชการที่ 4
ราชบุรี เขต 1 เขต 2 |
นครปฐม เขต 1เขต 2 |
กาญจนบุรี เขต 1เขต 2เขต 3 |
เพชรบุรี เขต 1เขต 2 |
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1เขต 2 |
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เขตตรวจราชการที่ 5
นครราชสีมา เขต 1เขต 2เขต 3 | เขต 4 | เขต 5 | เขต 6 | เขต 7 |
ชัยภูมิ เขต 1เขต 2เขต 3 |
บุรีรัมย์ เขต 1 เขต 2เขต 3 | เขต 4 |
สุรินทร์ เขต 1 เขต 2เขต 3 |
ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2เขต 3 | เขต 4 |
มหาสารคาม เขต 1เขต 2 |
เขตตรวจราชการที่ 6
อุดรธานี เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4 |
ขอนแก่น เขต 1 เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5 |
เลย เขต 1เขต 2 |
สกลนคร เขต 1เขต 2 | เขต 3 |
หนองคาย เขต 1เขต 2 | เขต 3 |
หนองบัวลำภู เขต 1 เขต 2 |

 

สถานศึกษา

เขตตรวจราชการที่ 7
อุบลราชธานี เขต 1เขต 2เขต 3 | เขต 4 | เขต 5 |
กาฬสินธุ์ เขต 1เขต 2เขต 3 |
นครพนม เขต 1 เขต 2 |
ร้อยเอ็ด เขต 1 เขต 2เขต 3 |
มุกดาหาร
ยโสธร เขต 1เขต 2 |
อำนาจเจริญ
เขตตรวจราชการที่ 8
นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2เขต 3 |
กำแพงเพชร เขต 1เขต 2 |
ตาก เขต 1เขต 2 |
สุโขทัย เขต 1เขต 2 |
อุทัยธานี
เขตตรวจราชการที่ 9
พิษณุโลก เขต 1เขต 2เขต 3 |
พิจิตร เขต 1 เขต 2 |
เพชรบูรณ์ เขต 1เขต 2 | เขต 3 |
แพร่ เขต 1 เขต 2 |
น่าน เขต 1 เขต 2 |
อุตรดิตถ์ เขต 1เขต 2 |
เขตตรวจราชการที่ 10
เชียงใหม่ เขต 1เขต 2 | เขต 3 | เขต 4 | เขต 5 |
เชียงราย เขต 1เขต 2เขต 3 | เขต 4 |
พะเยา เขต 1เขต 2 |
แม่ฮ่องสอน เขต 1 เขต 2 |
ลำพูน เขต 1เขต 2 |
ลำปาง เขต 1เขต 2เขต 3 |
เขตตรวจราชการที่ 11
ภูเก็ต
ชุมพร เขต 1 เขต 2
ระนอง
สุราษฏร์ธานี เขต 1เขต 2เขต 3 |
พังงา
กระบี่
นครศรีธรรมราช เขต 1เขต 2เขต 3 | เขต 4 |
เขตตรวจราชการที่ 12
สงขลา เขต 1 เขต 2 | เขต 3 |
ตรัง เขต 1เขต 2 |
พัทลุง
สตูล
ปัตตานี เขต 1เขต 2 |
ยะลา เขต 1เขต 2 |
นราธิวาส เขต 1 เขต 2 |