รวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับเยาวชน สร้างสรรค์ พร้อมไปด้วยเนื้อหาสาระและความรู้มากมาย .....
คุณภาพชีวิต
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
http://www.tkc.go.th/ ส่งเสริมให้เกิดc โดยให้มีการสร้าง พัฒนา
http://ilaw.or.th/ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
http://www.happyoppy.com/ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย
http://www.trainingthailand.com กังหันไทย, กังหันลมผลิตไฟฟ้าการพันขดลวด
http://www.happyoppy.com/ ลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อสร้างสังคมให้กับผู้สูงวัย
http://www.thaiparents.net/ เว็บไซต์ส่วนตัวของ คุณอ๋อ (ศรีดา ตันทะอธิพานิช)
http://www.karn.tv/ สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูที่กำลังหาสื่อการสอน
http://www.tamfun.com/ กลุ่มนิทานแต้มฝัน เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่าง
http://www.lokwannakadi.com/ มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวรรณคดี
http://www.kroobannok.com แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา
http://www.everykid.com/ เว็บไซต์สำหรับเด็ก เรื่องน่ารู้ นิทานน่ารัก
http://talkaboutsex.thaihealth.or.th/ เกี่ยวกับเรื่องเพศในมุมมองที่เปิดกว้าง
http://www.healthtoday.net/thailand/ เรื่องสุขภาพ การดูแลตัวเอง คำแนะนำของแพทย์
http://www.thaispine.com/ การรักษาโรคทางกระดูกสันหลังในเมืองไทย
http://www.gang-y.com เป็นช่องทางให้วัยรุ่นได้คุย และทำกิจกรรมร่วมกัน
http://www.libsusdev.org รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวพระราชดำหร
http://kradandum.com/kahn/index.htm บทความของ ผศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
   

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300