รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ
เว็บศูนย์กลางสำหรับนักสะสมแสตมป์ไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ ตัวอย่างคำคม ภาษาอังกฤษ
เปิดสอน และสอบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Dictionary Online
กังหันไทย, กังหันลมผลิตไฟฟ้าการพันขดลวด
เว็บไซต์โรงเรียนบ้านกะสัง
หนังสือแบบเรียน ภาษาไทย
รวมสาระความรู้ บทความ ทางวิทยาศาสตร
ชีววิทยา (Biology) สำหรับครู และนักเรียน
ศูนย์รวมของหลักสูตรวิชาที่สอนผ่านเครือข่าย
โครงการการเรียนรู้ แบบออนไลนแห่ง สวทช.
รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแนวพระราชดำหริ
เผยแพร่เกร็ดความรู้สนุกๆ  หลายวิชา
http://www.edu.nu.ac.th/wbi/
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายใยคณะศึกษาศาสตร์
หนังสือแบบฝึกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับโลก
การเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรในชนบท
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการเรียน การสอน

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300