รวบรวม LINK/URL เว็บสร้างสรรค์ และน่าสนใจ
ชื่อเว็บไซต์
รายละเอียด
กลุ่มนิทานแต้มฝัน เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่าง
เว็บสำหรับใช้วาดภาพ ระบายสีออนไลน์
มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวรรณคดี
แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์สำหรับเด็ก เรื่องน่ารู้ นิทานน่ารัก
เว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่น และวัฒนธรรม
เกี่ยวกับเรื่องเพศในมุมมองที่เปิดกว้าง
แหล่งรวมสื่อดิจิตอลผลงานของ(ศวท.)
นำเสนอ เนื้อหาและสารคดีที่น่าสนใจ
ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา
http://www.whitemedia.org/wma/ เว็บไซต์สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
เว็บไซต์สวดมนต์ที่มีบทสวดมากที่สุด
การรักษาโรคทางกระดูกสันหลังในเมืองไทย
เว็บไซต์โครงการพิพิธภัณฑ์ชาวเขาออนไลน์
http://www.home4animals.org/
เว็บไซต์มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
เป็นช่องทางให้วัยรุ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
ความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีไทย
 
 

 

 

 

 

 

ควรใช้เบราเซอร์ Mozilla Firefox ในการแสดงผลเว็บเพจ

   
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
 
   
ติดต่อผู้ดูแลระบบ website@emisc.moe.go.th
 
   
ติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579
 
   
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300